عکاس خونه discussion

13 views
مردم > peddler 3دست فروش

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
[image error]


message 2: by Parva (last edited Sep 16, 2010 01:17AM) (new)

Parva Rostami | 51 comments سلام مینای عزیز
سوژه های خوبی برای عکاسی انتخاب کردید
ولی در یک عکس خوب علاوه بر سوژه برخورد عکاس هم مهم است
به عبارت دیگر عکاس(زاویه دید.کادربندی و...)از سوژه خیلی خیلی مهم تر است
عکسهای خیلی خوبی در تاریخ عکاسی وجود دارد که سوژه های خیلی معمولی و پیش پا افتاده دارند ولی دید عکاس از آن موضوع شاهکار آفریده است
"ریچارد اوِدون"از کارگران معدن عکاسی کرده
سوژه ای شبیه سوژه شما(از این نظر که قشری از جامعه مورد تاکید قرار گرفته اند که به سختی روزگار میگذرانند.)پیشنهاد میکنم این عکس ها رو ببینید.
اگر شد خودم چند عکس رو اینجا میارم.

ببخشید اگر زیاده گویی کردم دوست خوبم


message 3: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
ممنون عزیز از لطفی که داری و و قتی که گذاشتی
این عکسها رو من تو یه سفر گروهی گرفتم
تو این سفرهاهم که میدونی فقط باید بدویی
باورت میشه بگم اگه این 3 تا عکس رو تو کمتر از 1 دقیقه گرفتم
اما حیفم اومد نذارمشون
قبول دارم کادربندی خوبی نداره


message 4: by Parva (new)

Parva Rostami | 51 comments میدونم عزیزم کاملا حق با شماست
بازهم میگم سوژه های قشنگ و تفکر بر انگیزی بود.ممنون که ما رو هم شریک کردی
راستی یادم رفت بپرسم این عکسها رو کجا گرفتید؟


message 5: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
توی سفر زیارتی به کربلا ورودی مقبره طفلان مسلم


message 6: by Parva (new)

Parva Rostami | 51 comments زیارت قبول


message 7: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
ممنون


back to top