داستان كوتاه discussion

23 views
ستاره می شوم!

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by (setareh).ساینا (last edited Sep 13, 2010 02:00AM) (new)

(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 108 comments تو می روی
برای رفتن تو راه می شوم!

تو پلک می زنی
ومن
برای چشمهای غم گرفته ات نگاه می شوم!

تو خسته می شوی
و باز هم
برای خستگی تو چه عاشقانه تگیه گاه می شوم!

دلت گرفته است؟
پا به پای گریه های تو
بغض و اشک و آه می شوم!

سکوت می کنی
و من
به احترام خلوتت به شب پناه می برم
سیاه در سیاه می شوم!

همیشه من
به چشم های عاشقت که می رسم
گلایه ها تمام می شوند
و باز
برای آسمان تو ستاره می شوم
...


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments شعر خیلی خوبی بود ستاره ی عزیز

از قافیه ها خوب استفاده شده بود، البته به جز "ستاره" در آخر شعر، که با بقیه هماهنگ نیست.‏

موفق باشی


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments در ضمن
یاد شعری که با این قافیه ها سرودم افتادم
اینجاست:‏
http://www.goodreads.com/topic/show/1...


حالا که دوباره خوندمش، یاد گذشته های گروه افتادم.‏
یادش بخیر


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments امید با تمامی تلخ کامی ها! ‏


message 5: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments (setareh).ساینا wrote: "سکوت می کنی
و من
به احترام خلوتت به شب پناه می برم
سیاه در سیاه می شوم"


شعر زیبا و دل نشینیه

Saleh wrote: "حالا که دوباره خوندمش، یاد گذشته های گروه افتادم.‏
یادش بخیر"


یادش بخیر

"دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟"


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 108 comments از توجهتون ممنونم دوستان عزیزم
....


message 7: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments سکوت می کنی
و من
به احترام خلوتت به شب پناه می برم
سیاه در سیاه می شوم!ساینای عزیز شعر قشنگی بود
پر از احساس

فقط یه پیشنهاد
کاش قسمت آخر شعر اینطور تموم نمیشد
یک بند دیگه اضافه میشد که اینطور تمام میشد
به طور مثال:
......ماه میشوم


که آهنگ شعر تا آخر حفظ شه
من به عنوان یک مخاطب انتظار داشتم ریتم شعر تا آخر حفظ بشه

موفق باشی دوست خوبم


message 8: by Tatal (new)

Tatal (goodreadscomusersign_up-Violet) | 11 comments قشنگ بود!!
ممنون
وزنش به نظرمن خوب بود و مشكلي نداشت!!!


back to top