داستان كوتاه discussion

38 views
من قول میدهم

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments يه روزي از اين سفر ، همون كه مي دوني ، مياد
وقتي مثل ِ حالا بدجوري پريشوني ، مياداشك نريز ! نشونه ها مي گن دوباره ميبينيش
گوش بده ؟ از تو نفسهات بوي شمعدوني مياد !اون مياد ... با صد تا ماه ِ نقره اي ، صدتا كليد
وقتي بي قرارشي ؛ ديگه نمي توني ، ميادآخرش تعبير ِ خوابات ميشه لبخند ِ خودش
مي دونه تا آخرش هستي و مي موني ، ميادمي دونه هنوز چش انتظارشي ، خبر داره !
وقتي مي بينه هنوزم عاشق اوني ، ميادخيلي مهربون تره از اينكه تنهات بذاره
يه روز از اونور ِ گريه هاي پنهوني مياد ...اشك نريز ... ميگن دلش هنوز هواتو ميشناسه !
ببينه سردته ؛ چله ي زمستوني ، ميادنگا كن ؟ پاييـــز كه از راه برسه در ميزنه ...
ميدونم مياد ! مياد .. يه روز ِ باروني مياد ...دستاتو مي گيره و مي خندي عين اون روزا ...
اشك نريز !
مياد
مياد
مياد
مياد
مياد
مياد
.
.
.
.
....مریم موحدان
:)


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments اون که رفته - دیگه هیچوقت نمیاد- اگر بیاد
تا قیامت دل من، گریه و زاری نمی خواد


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments خيلي مهربون تره از اينكه تنهات بذاره
يه روز از اونور ِ گريه هاي پنهوني مياد ...

خدا می دونه! ‏


message 4: by Rose (new)

Rose | 449 comments وای چقدر دلم هوای خوندن یه شعر تازه از مریم موحدان رو کرده بود
مرسی مهتابی خانوم خوش انتخاب


message 5: by سارا (new)

سارا hourand | 207 comments نیگا کن زمستونم سر رسید و دلم پکید
حالا هی بگو می یاد مییاد می یاد می یاد ..می یاد

ممنون


message 6: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments "ميدونم مياد ! مياد .. يه روز ِ باروني مياد"

زمان پرپر مي شد و من همچنان باران می گریستم و او همچنان نیامده بود

م م ن و ن


message 7: by Tatal (new)

Tatal (goodreadscomusersign_up-Violet) | 11 comments ممنون از انتخاب قشنگت!!


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments يه روز مياد
من هم به اين معتقدم
خواهش دوستان ِ جانم و.... دلم براتون تنگ شده بود :)


message 9: by Bita (new)

Bita | 55 comments اشك نريز ! نشونه ها مي گن دوباره ميبينيش
گوش بده ؟ از تو نفسهات بوي شمعدوني مياد !


مرسی از انتخاب قشنگت
:*


message 10: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments خواهش ميشه عزيززززم :*


back to top