داستان كوتاه discussion

16 views
داستان كوتاه > داوری/داستانMoteza

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments با سلام
بدین وسیله اعلام می دارد تاپیکی که در حال حاضر پیش روی شماست ، جهت ثبت داوری مسابقه داستان کوتاه گروهی ، با موضوع : ناپدید شدن ناگهانی میدان نقش جهان اصفهان ایجاد شده است . خواهشمند است با ثبت نظرات خود ، قدمی هر چند کوتاه در پیش برد ادبیات بردارید .
با تشکر
لینک داستان ها :
http://www.goodreads.com/topic/show/3...


message 2: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments 1- گیرایی و جذابیت داستان:6
2- خلاقیت:7
3- رعایت اصول فنی داستان نویسی:2
4- جمع کل: 15


message 3: by Mojtaba (new)

Mojtaba Heydari | 35 comments از فرمت داستان کوتاه فاصله گرفته بود.
گیرایی و جذابیت:3
خلاقیت:7
رعایت اصول فنی:3
کل: 13


message 4: by mehdi (new)

mehdi noorie sadeghi (mehdinoorie) | 50 comments ایده ی قابل توجهی داره اما همانطور که قبلا گفته شد داستانک نیس
گیرایی و جذابیت:2
خلاقیت:7
رعایت اصول فنی:1
کل: 10


message 5: by Alireza (last edited Sep 11, 2010 02:39AM) (new)

Alireza Azizian (alirezaaziziyan) | 145 comments من مرتضی رفیقمه و از نزدیک می شناسمش
فکر می کنم در داستان نوشتن همه چیز رو می دونه و خیلی خوب نوشته بود
گیرایی و جذابیت داستان:6
خلاقیت:7
رعایت اصول فنی داستان نویسی:2
جمع کل: 15

لطفا به داستان های دیگر هم نمره بدهید


back to top