داستان كوتاه discussion

17 views
داستان كوتاه > داوری/داستان Aireza

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments با سلام
بدین وسیله اعلام می دارد تاپیکی که در حال حاضر پیش روی شماست ، جهت ثبت داوری مسابقه داستان کوتاه گروهی ، با موضوع : ناپدید شدن ناگهانی میدان نقش جهان اصفهان ایجاد شده است . خواهشمند است با ثبت نظرات خود ، قدمی هر چند کوتاه در پیش برد ادبیات بردارید .
با تشکر
لینک داستان ها :
http://www.goodreads.com/topic/show/3...


message 2: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments 1- گیرایی و جذابیت داستان:4
2- خلاقیت:2
3- رعایت اصول فنی داستان نویسی:1
4- جمع کل:7


message 3: by Mojtaba (new)

Mojtaba Heydari | 35 comments فانتزی داستان جا نیفتاده بود.
گیرایی و جذابیت:4
خلاقیت:6
رعایت اصول فنی داستان نویسی:4
کل:14


message 4: by Alireza (new)

Alireza Azizian (alirezaaziziyan) | 145 comments من به خودم نمره نمی دهم و با نظرات تقریبا موافقم
فقط نکته اینجاست که هنوز مردم به داستان های اینطوری
مثل داستان من و مرتضی عادت نکرده اند
با تشکر و عرض خسته نباشید


message 5: by mehdi (new)

mehdi noorie sadeghi (mehdinoorie) | 50 comments داسثان خلاقیب خوبی داشت مخصوصا اونجا که شما به جای ناپدید کردن یک دفعه ای ٍ، میدان را کم کم ناپدیدش کردین
گیرایی و جذابیت:3
خلاقیت:7
رعایت اصول فنی داستان نویسی:3
کل:13


back to top