داستان كوتاه discussion

13 views
داستان كوتاه > داوری/لیلی

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments با سلام
بدین وسیله اعلام می دارد تاپیکی که در حال حاضر پیش روی شماست ، جهت ثبت داوری مسابقه داستان کوتاه گروهی ، با موضوع : ناپدید شدن ناگهانی میدان نقش جهان اصفهان ایجاد شده است . خواهشمند است با ثبت نظرات خود ، قدمی هر چند کوتاه در پیش برد ادبیات بردارید .
با تشکر
لینک داستان ها :
http://www.goodreads.com/topic/show/3...


message 2: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments 1- گیرایی و جذابیت داستان:5
2- خلاقیت:7
3- رعایت اصول فنی داستان نویسی:7
4- جمع کل: 19


message 3: by mehdi (new)

mehdi noorie sadeghi (mehdinoorie) | 50 comments 5:گیرایی و جذابیت داستان
2- خلاقیت:5
3- رعایت اصول فنی داستان نویسی:7
کل:17


message 4: by Mojtaba (new)

Mojtaba Heydari | 35 comments برای اینکه ابهام داستانو جذاب کنه باید کم کم اضافه بشه. این داستان ناگهان خوانندرو با تعداد زیادی سوال بی جواب مواجه می کنه
گیرایی و جذابیت:4
خلاقیت:8
رعایت اصول فنی:5
کل:17.


back to top