انجمن شعر discussion

35 views
كارگاه شعر > سينۀ پر اشتياق

Comments Showing 1-12 of 12 (12 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments در ابتداي آسماني كدام مشرقي
كه روشناي مهر من
از آن طلوع مي‌كند
دچار ارغوان صورت تو مي‌شود غروب
و ناشنيده‌هاي شب
که در سکوت خواب‌آور تو هم به گوش‌ها نمی‌رسند
.
.
.
تو اي همیشه در میان
شبيه روشنايي كدام خوب صورتي
که در زمینه سیاه چشم تو
ماه كمانه مي‌كند
و بر پريش زلف شب
هماره شانه مي‌كشد
.
.
.
کجای بیکرانه ایستاده‌ای
كه دست باز آسمان
به پاي تو نمي رسد
اگرچه دست خیس رودهای آرزو
به پای صبر کوه تو شناورند
و دشت دامن تو را
پر از امید لاله‌های انتظار می کنند
که همچو من
درون سینه پر اشتیاق خویش
داغ پرورانده‌اند


message 2: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
زبانت شعرت برام قشنگ و دلنشینه. ممنون. فقط پیشنهاد میکنم کمی در استفاده از حروف ربط و اضافه بیشتر دقت کنی و بیشتر پرداختش کنی
مثلا در این سطر
"که در سکوت خواب‌آور تو هم به گوش‌ها نمی‌رسند "
در هر حال ممنون و موفق باشی


message 3: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments زیبا بود و پر از تصویر های بدیع مانند

تو اي همیشه در میان
شبيه روشنايي كدام خوب صورتي
که در زمینه سیاه چشم تو
ماه كمانه مي‌كند

موفق باشید


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments Azade wrote: "زبانت شعرت برام قشنگ و دلنشینه. ممنون. فقط پیشنهاد میکنم کمی در استفاده از حروف ربط و اضافه بیشتر دقت کنی و بیشتر پرداختش کنی
مثلا در این سطر
"که در سکوت خواب‌آور تو هم به گوش‌ها نمی‌رسند "
در هر ح..."

از اينكه به دلت نشست خوشحالم
اما پيشنهادت رو متوجه نشدم
اگر خودت زحمت ويرايش رو مي‌كشيدي شايد بهتر متوجه منظورت مي‌شدم
متشكرم از نظرت


message 5: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments Amin wrote: "زیبا بود و پر از تصویر های بدیع مانند

تو اي همیشه در میان
شبيه روشنايي كدام خوب صورتي
که در زمینه سیاه چشم تو
ماه كمانه مي‌كند

موفق باشید"

ممنون از اينكه خوندي و نظر دادي


message 6: by ARAZ (new)

ARAZ (ARAAZ) | 65 comments درود مهدي عزيز

اوج و فرود شعرت زيبا بود ولي من هم با آزاده موافقم بخصوص در مورد حرف "كه"

پيروز باشي


message 7: by Ahmad (last edited Sep 09, 2010 05:29AM) (new)

Ahmad Sharabiani (sharabiani) | 118 comments سلام شاعر، زبان شعرت دل نشینه، قشنگه در این کلام با کمال میل به آزاده، اقتدا میکنم. نمیدانم چرا « که روشنای مهر من » مرا دچار سکته کرد، ذهنم از آن گذر نکرد، بارها خواندم، نمیدانستم کدام برایتان مهم تر بوده، « که مهر من » یا « که روشنای مهر » هنوز مانده ام در آن سطر و سکوت ذهن هنوز ادامه دارد. رسیدم به سطری که آزاده و دوستان اشاره کرده اند، دلم میخواست، «خواب آور» را «و رخوت» بخوانم یا «رخوت آور"، در بیشتر صداها مشترکند، شاید هم بتواند رضایت خیال شما را در گستره ی معنی نیز بگیرد. الغرض «ماه کمانه میکند» را هم پیش خود خواندم « ماه هم کمانه میکند»، لذتی بسزا بردم، ناگاه به خود آمدم و ترسیدم خوش آیند شاعر نباشد، یا اصل کپی رایت روزی به سراغم آید که، تو چه کاره بودی؟ تطمیع ذهن را بهانه پیدا کردم، توجیه خسرانی را که به بار می آوردم، باغ زیبای ذهنی را که مشوش و پریشان میکردم. در جواب مدیر محترم گروه نگاشته بودید، گفتم این مرد از سلاله ایست که لغزش ذهن ما عاشقان دل ز کف داده را، می بخشاید، این بود که برایت نوشتم


message 8: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments ARAZ wrote: "درود مهدي عزيز

اوج و فرود شعرت زيبا بود ولي من هم با آزاده موافقم بخصوص در مورد حرف "كه"

پيروز باشي"

سلام آراز
ممنون از نظرت
در مورد نكته مورد اشكال كه آزاده عزيز هم به آن اشاره كرده بود، دقت خواهم كرد


message 9: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments Ahmad wrote: "سلام شاعر، زبان شعرت دل نشینه، قشنگه در این کلام با کمال میل به آزاده، اقتدا میکنم. نمیدانم چرا « که روشنای مهر من » مرا دچار سکته کرد، ذهنم از آن گذر نکرد، بارها خواندم، نمیدانستم کدام برایتان مهم..."
عليك سلام
منت نهاديد و قلم‌رنجه فرموديد
آنچه به‌بار آورديد نه خسران بل خرسندي تمام بود
هدف از اينجا نوشتن، براي من، خوانده شدن و نقد شدن است
چه بسا پريشاني و تشويش كه از خوانده نشدن پديد مي‌آيد و همچنين نقد نشدن
اگر هم در نقد دوستي، بحثي پيش مي‌آيد نه از باب جدل است، بلكه راهي است كه در آن، شايد چيزي بر توش دانش خود بيافزاييم
ممنون كه برايم نوشتي


message 10: by Behzad (new)

Behzad | 19 comments 10


message 11: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments Behzad wrote: "10"

ده از چند آقا بهزاد؟
و اينكه با چي مقايسه مي‌كني؟
البته اينكه براي هر شعر گزينه‌اي اينچنيني در نظر گرفته شود تا دوستاني هم كه كامنت نمي‌گزارند حداقل فرصت امتياز دهي داشته باشند بنظر فكر خوبي مي‌رسد
« قابل توجه مديران انجمن »ا


message 12: by Ashkan (last edited Sep 18, 2010 09:24AM) (new)

Ashkan Ansari | 395 comments پاس شدی برادر برو خدا را شکر کن!؟ منو با صفر انداخت


back to top