انجمن شعر discussion

55 views
كارگاه شعر > آواز / آزاده هاظمی زاده

Comments Showing 1-19 of 19 (19 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
این روزها، نوازنده خوبی شده ام
دلم شور می زند
چشمانم تار


message 2: by Babak (new)

Babak Kamkar | 305 comments افرین
و افرین
و..سبز باشی


message 3: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments زیبا و زیبا و زیبا

واقعا از این نگاه لذت بردم

پاینده باشی


message 4: by Kamran (new)

Kamran (kamoo) | 2 comments سلام
چه تعبير قشنگي
ويك پيشنهادكه شايد آن را زيبا تر كند
خط يك مي تواند هر چه باشدبر حسب سليقه و حال و روز
مثلا
تو نيستي ودر اين پيري
يا
رفته اي ومن
يا
......
و دو وسه را جابجا كنيم با اندكي تغيير
چنين
با چشمان تار
دلم شور ميزند
كه بشود
--------------
تونيستي و در اين پيري
با چشمان تار
دلم
شور ميزند


message 5: by Ahmad (new)

Ahmad | 67 comments ازاده عزیز
زیبا بود
کاش جایی هم برای قانون پیدا می کردی


message 6: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments زيبا بود و آشنا
بنظرم يك جاي ديگه هم اين رو ازت خونده باشم


message 7: by siamak (new)

siamak (4siamak) | 9 comments خیلی با حال بود


message 8: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments به امید بهروزی. شاید نوازنده بدی شدی. امیدوارم!؟


message 9: by ARAZ (new)

ARAZ (ARAAZ) | 65 comments دلم ضرب مي گيرد

در مايه هاي شور...

زيبا بود


message 10: by Ahmad (new)

Ahmad Sharabiani (sharabiani) | 118 comments نواهایت همیشه دل نشینند، دل شیدابت در رامش و آرامش بتپد، چشمانت نیز چون آفتاب نیمروز بدرخشد، بر سایه ها بتابد


message 11: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 11 comments خیلی عالی تعبیر کردی
خوشم اومد


message 12: by Mohammadali, Hasanloo (new)

Mohammadali Hasanloo (09354609059) | 145 comments Mod
ممنون آشاده شعر کوتاه قشنگی بود
در واقع تعبیرت دوست داشتنی بود


message 13: by مليحه (new)

مليحه | 44 comments مرسی زیبا بود
مبادا زخمه بر این تار بزنی
که طوفانی شود دریا


طيبه تيموري | 180 comments من عاشق این آهنگتم آزاده


message 15: by elham (new)

elham (laaalaaammm) | 1 comments لذت بردم


message 16: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
ممنون از توجه و لطف همه دوستان عزیز


message 17: by Behzad (new)

Behzad | 19 comments 9


message 18: by Parva (new)

Parva Rostami | 499 comments نگاه زیبایی بود
واقعا لذت بردم

شادباشی


message 19: by سحر (new)

سحر | 55 comments به دلم نشست

ممنون
...


back to top