انجمن شعر discussion

16 views
كارگاه شعر > بدون عنوان / معین غنی زاده

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Moein (last edited Sep 04, 2010 03:08PM) (new)

Moein Ghanizadeh | 67 comments نا گاه مي رسيم به هم ،

چه دير ، چه زود

مي خوانيم

صفحه هاي كتابچه ی نیستی را،

پر از تغزل

باد مي افشانيم

بر گيسوان تاريك دختري شبگرد ،

با او ویران می شویم در مه.


اين است خلا صه ي زیستمان:

رسيدن ،

ماندن،

رفتن.


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments موضوع جالبی است برای شاعری کردن اما واژه گزینی به ابور من دچار ضعف بود به ویژه عبارت «کتابچه عدم» . امیدوارم بیشتر از تو بخوانیم. پیروز باشی


message 3: by Moein (last edited Sep 04, 2010 04:10AM) (new)

Moein Ghanizadeh | 67 comments ممنونم اشکان عزیز
"عدم" دقیقا همان واژه ایست که در به کاربردنش تردید داشتم ،می خواهم از همین لحظه جای آن "نیستی" را به کاربرم
با سپاس فراوان


message 4: by Mohammadali, Hasanloo (new)

Mohammadali Hasanloo (09354609059) | 145 comments Mod
سلام معین عزیز شعر قشنگت را من هم خواندم .
چند نکته را به ذهنم رسید می نویسم برایت .اول اینکه یکی از مواردی که در شعر سپید تبدیل به سلیقه شده این چیدن
پله کانی سطرهایت .که در شعر شما گاهی می شود آنرا بر هم زد .البته این موضوع به مرور زمان و با نوشتن زیاد حل می شود یعنی شاعر کم کم نسبت به زبان شعرش کمی متعهدتر میشود .
مثلا در یکی از سطرها می شد بگویی :
می خوانیم
صفحه های کتابچه ی نیستی را

در کل شعر قشنگی بود به امید خواندن بیشتر از شما .


message 5: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
صریح میگم چون توقع کار ضعیف ازت ندارم

"پر از تغزل
باد می افشانیم"

و همینطور سطر بعد از آن قسمت ثقل شعر است که اصلا قوی کار نشده. باد افشاندن به موها رو نشون بده نه اینکه بیان کنی...
ترجیحا در شعرهایی که به زبان امروز می گوییم کلماتی مثل تغزل، گیسو و عدم که تصحیح اش کردی (و جایگزین خوبی هم برایش یافتی) کاربرد ندارد مگر خیلی خاص عنوان شوند

در ابتدای شعر عدم حضور " چه " هیچ خدشه ای به شعر وارد نمی کند

پایان شعر به ایدئولوژی شاعر ختم میشه و چنان صریح که مجالی به مخاطب نمی دهد تا خودش بیاندیشد

در سطری هم که محمدعلی عزیز بازخوانی کرده من کاملا دست می برم و دوباره می نویسم اش
" می خوانیم
صفحه
صفحه
کتابچه ی نیستی را"

و در پایان اینکه خیلی بیشتر روی موسیقی شعرهایت کار کن
موفق باشی دوست عزیزم


message 6: by Moein (new)

Moein Ghanizadeh | 67 comments ممنون از آزاده و محمد علی و آزاده ی عزیز که همیشه با ابراز نظرشان راه آموختن را بر من هموار می کنند.
در مورد ایرادات وارد شده باید بگویم که این شعر در کل به نظر خودم شعر متوسطی است و شعری که آفریننده اش آن را متوسط بداند به حق در منظر دوستان صاحب نظر باید چیزی در حد خیلی ضعیف و حتی افتضاح باشد! اما چه فرصت خوبی خواهد بود بر آموختن چون آفریننده هرچه قدر به اثر خود با دقت و ظرافت بنگرد باز هم ایراداتی خواهد بود که از دیدش پنهان مانده است درست مثل نظر محمد علی عزیزم راجع به سطر بندی که کاملا با آن موافقم و اصلاحش خواهم کرد.
می دانم که آزاده جان آهنگ شعر را بخش اعظمی از قدرت شعر می دانند و این نشات گرفته از طبع آوا پسندشان است که راهبردی اساسی بر اصلاح موضوع آهنگ در شعرهای من خواهد بود

با تشکر از دو دوست مهربانم


back to top