Imam Hanafi Pendebat Kebenaran Imam Hanafi Pendebat Kebenaran discussion


5 views
rujukan/bibliografi

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Azila (last edited Sep 01, 2010 07:11PM) (new) - rated it 3 stars

Azila penulis hanya menggunakan satu tafsiran dan terjemahan...tiada kitab2 org2 terdahulu disenaraikan.jadi saya musykil,adakah yang ditulis semuanya dapat dipastikan benar kerana saya tidak tahu sejarah sebenar...?


Zaghol susah nak pastikan, sebab penulis bukan ulama. Anggap saja la kisah imam hanafi yang disampaikan hanya sekadar kulitnya sahaja,


back to top