داستان كوتاه discussion

19 views
آسمان

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 108 comments آسمان
به من نگاه كن
بال رفتنم شكسته است!
دست هاي خواهشم
نا اميدو خسته است!
روز ها يكي يكي مي روندو قلبها ي ما
به انتظار رحم تو نشسته است!
روزهايمان بدون عشق
روزگارمان پر از فريب
آه... آسمان ببين كه ما
مانده ايم در ديارمان غريب!
فكر ميكنم زمين
ننگ دارد از حضورمان
ببين!
آسمان
محض خاطر خدا
لحظه اي بايست!
ببين به انتظار پاسخت
ايستاده ايم!
چگونه ميتوان دوباره بازگشت؟
از كدام راه؟
پس كجاست اين صراط مستقيم؟

آسمان
تو بگو!
چه شد كه ما چنين شديم؟
واي از غرور واي....
از فرشته برتريم؟
نه
ديگر از گروه ضالين شديم....

آسمان
محض خاطر خدا
رحم كن!
اين زمين-ديگر آن-
تكه ي جدا شده از بهشت نيست!
ما فقط
روز را در انتظار مرگ مي كشيم
و شب در آرزوي مرگ....
آخر اين چه رسم زندگيست؟

آسمان
به ياد آر!
آن مسافري كه وعده داده اي
-آن نجات بخش_
آنكه اين زمين مرده را
زنده ميكند!
ظلم ميكشد!
اين جهان غم گرفته را
پر زخنده ميكند.

آسمان
نا اميدمان نكن
رحم كن
بس است هر چه غصه كاشتيم!
دستمان بگير!
ما به آستان پر زرحمت تو
سر گذاشتيم!


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments شعر با ضرب آهنگ زیبایی آغاز می شود اما به باور من در پایان آن را از دست می دهد. هرچند که استفاده از واژگانی چون ضالین و صراط مستقیم، در پی فلسفه شعری آورده شده است و شاعر با آگاهی کامل و مقصودی خاص از آن بهره جسته است اما استفاده از آنها به باور من به ظاهر شعر خدشه وارد آورد است. ‏جدا از تکنیک نوشتاری و فنی، من از کلیت شعر بسیار خوشم آمد. پیروز باشی


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 108 comments ممنونم که مرا خواندی
....
و همچنین از توجهی که در خصوص این شعر داشتی
...


message 4: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments این اشکان کـُـلّن هر جا وارد می شه اثر رو زیر و رو می کنه! :دی

من فِقَط نمی دونم که تو چرا آسمان رو به خداوند قسم می دی که گره گشای کار ِ تو باشه. چرا از آسمان چنین توقّعاتی داری؟


message 5: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments راستی، بازگشت ات رو هم تبریک می گم. خیلی وقت بود که نبودی
:)


message 6: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments این پرسش را شاعر بهتر می داند. آنچه من درک کردم، این است که در قرآن از واو قسم بسیار استفاده شده است و در آن بسیاری چیزها قسم داده شده اند چون همین آسمان (ها) : والسموت و لارض... این مقلوب نص قرآن است و بسیار با ذوق استفاده شده است هرچند که زیاد این را نمی پسندم ولی این نظر تنها شخصی است. ‏


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 108 comments مهیار عزیز سپاسگذارم برای لطفی که نسبت به من داری
...
در تایید جواب اشکا ن عزیز باید بگم که
آسمان آرامش بخش است..و اصولا انسانها در هر دین و مذهبی برای خواسته هایی که از خداوند دارند به آسمان نگاه می کنند و دستانشان را به سوی او بلند می کنند
دوم اینکه ادبیات رسانه عواطف و احساسات بشر است و چنانچه این مقوله را به عنوان یک کلیت در نظر بگیریم احساسات آدمی‌ به طبیعت و پدیده‌های مربوط به آن می‌تواند به عنوان جزیی از این کل محسوب گردد
....


Nader - نادر شاعر در اینجا آسمان را شاهد گرفته و به عنوان یک شاهد در محضر دستگاه خدایی از او طلب رحمت میکند۰


message 9: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments شعر زیبایی بود ولی بزرگترین ضعف شعر افتادن آهنگ شعر از میانه های شعر است
پاینده باشید


back to top