داستان كوتاه discussion

42 views

Comments Showing 1-12 of 12 (12 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ali (new)

Ali | 29 comments اگه اجداد ما یاد گرفته بودن به خاطر پول و غنیمت هموطنشون را نکشن، آغا محمد خان چیکار میکرد؟


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments شما نیاکان را بگذار کنار، (آغا محمدخان استثناست جز نیاکان حساب نمی شود) یک نگاهی به تمام جهان بیانداز. انسان اینگونه است. ‏همان بهتر که بنده زور و قدرت ندارم وگرنه چه می کردم، خدا می داند و بس! ‏
این آز انسان است که چنین می کند. زروانیان باور داشتند که آز، فرمانده سپاه اهریمن است و انسان برای مبارزه با این پتیارگی سه اسلحه دارد: اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. نباید از یاد برد که اگر این آزمندی نبود، دانایی انسان هم نبود، پیشرفت هم نبود و ما اینجا نبودیم. در پایان باز هم متذکر می شوم که آغامحمد خان نمی تواند به دلایل فنی از نیاکان باشد. از ما گفتن بود!‏


message 3: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments الان
دیگه
ما
آقا محمد خانی
نمی شناختیم
.
.


message 4: by Ali (new)

Ali | 29 comments منظورم از اجداد اقا محمد خان نبود بلکه سربازهای آقا محمد خان را میگم، اینها اجداد ما هستن که به خاطر پول هر کاری کردن، هر کاری ... پس بچه های خوبی تربیت کردن!


message 5: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments هی ما اون بالا گفتیم که آغا محمد خان! هیچ کسی گوش نکرد!؟


message 6: by Ali (new)

Ali | 29 comments اصلا بحث سر آغایا آقا نیست، بحث سر اینه که کلا هر کاری برای پول و مقام مجازه؟! کاری که اجداد ما کردن و جمله آخر منو توجه نکردید: الحق فرزندان خوبی تربیت کردن، فرزندانی خلف که مثل اجدادشون فکر میکنند...!


message 7: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments ما که نظرمون رو گفتیم برادر! شما یه نگاه دیگه بنداز!؟


message 8: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments این کارها که شما میگین
یک تعریفی متفاوت از برای بقا می باشد
میگن بخور و یا خورده میشی
پول و مقام هم همون ابزارهایی است که برای حفظ بقا انسان ها انجام میدن


message 9: by Ali (new)

Ali | 29 comments Farzan wrote: "این کارها که شما میگین
یک تعریفی متفاوت از برای بقا می باشد
میگن بخور و یا خورده میشی
پول و مقام هم همون ابزارهایی است که برای حفظ بقا انسان ها انجام میدن"


پس شماتایید میکنید هر کاری مجازه! بنابراین دوستان شما حق دارن دست در جیب شما کرده نیاز مالی خود را براورده کنن؟ یا اگر رقابتی پیش اومد حق دارن به هر وسیله ای شما را کنار بزنن؟


message 10: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments حق؟ آدم پرزور حق دارد هرکاری که می خواهد بکند. ممکن است بر حق نباشد ولی حق دارد. ‏این حقیقت زندگی است کاری هم نمی شود کرد. ‏


message 11: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments دوست عزیز علی
همه ی انسانها برای رسیدن به اهدافشان خواه ناخواه
حق مردم پایمال می ککند ، آدم هم می کشند
ممکن است دست در جیب منم یکنند و نیاز مالیشان به طریقی بر طرف بکنند . من تایید نکردم اما خود شما هم برای بقایتان در جامعه دست به کارهایی می زنید که ممکن است از نظر شما مشکلی نداشته باشد ولی از نظر دیگران ممکن است خودخواهی یا یاپمال کردن حق دیگران و غیره باشد
در ضمن من نگفتم هر کاری مجازه
برای بقای خودت یا مجبوری بجنگی یا کنار زده بشی.‏


message 12: by AtMor (new)

AtMor .. | 21 comments دوستی به من گفت شلیک کن من فشنگی نداشتم وبه درغ گفتم به خاطر حقوق بشر نمیتوانم شلیک کنم


back to top