داستان كوتاه discussion

27 views
نوشته هاي كوتاه > پیچ خطرناک/امین

Comments Showing 1-16 of 16 (16 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments ذهن من پیچ های خطرناکی دارد که هر روز افکارم با تندی غیر مجاز بدون توجه به تابلوهای ممنوع از آن ها سقوط میکنند و به دره ی دهانم فرود می آیند. حفاظ های کنار جاده افاقه نکرده اند.قرار است یا دهانم را آسفالت کنم تا جاده امن باشد و یا افکارم را دستکاری کنند که دیگر تند نروند...‏


Nader - نادر :)))))))


طيبه تيموري | 659 comments خیلی خوب بود

...
دره ی دهان

فوق العاده بود


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments دهان ما که خیلی وقته آسفالت شده فقط نمی دونم انگار پولشون زیاده کرده هی آسفالت پشت آسفالت!؟


Nader - نادر Ashkan wrote: "دهان ما که خیلی وقته آسفالت شده فقط نمی دونم انگار پولشون زیاده کرده هی آسفالت پشت آسفالت!؟"

قصدشون پوشش و پر کردن چاله چوله هاست!۰
:)


message 6: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments Medad Rangi wrote: "خیلی خوب بود

...
دره ی دهان

فوق العاده بود"


مرسی تی تی جان


message 7: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments Mohsen Sad wrote: "به نظر من بد بود
خیلی هم بد بود
تو معتاد شدی
مث من
واست متاسفم
شما مبتلا به نوشته کوتاه شدید و به هیچ وجه نمی تونی تو داستان کوتاه پیشرفت کنی
چون داری نوشته کوتاه می نویسی
خیلی زود این عادت ..."


محسن بد بود چون معتاد شدم یا نه کلا نوشتم بد بود؟

خودم همین حس اعتیادو دارم متاسفانه


message 8: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments Nader - نادر wrote: "Ashkan wrote: "دهان ما که خیلی وقته آسفالت شده فقط نمی دونم انگار پولشون زیاده کرده هی آسفالت پشت آسفالت!؟"

قصدشون پوشش و پر کردن چاله چوله هاست!۰
:)"


Nader - نادر wrote: "Ashkan wrote: "دهان ما که خیلی وقته آسفالت شده فقط نمی دونم انگار پولشون زیاده کرده هی آسفالت پشت آسفالت!؟"

قصدشون پوشش و پر کردن چاله چوله هاست!۰
:)"


نادر جان راست میگه این آسفالت کردن پی در پی به عبارت خودشون واسه لکه گیریه


Nader - نادر Amin wrote: "Mohsen Sad wrote: "به نظر من بد بود
خیلی هم بد بود
تو معتاد شدی
مث من
واست متاسفم
شما مبتلا به نوشته کوتاه شدید و به هیچ وجه نمی تونی تو داستان کوتاه پیشرفت کنی
چون داری نوشته کوتاه می نویسی
خیلی ز..."


***

آنکه ذهنی با پیچ های خطرناک دارد با اعتیاد چه کار دارد!۰


message 10: by Azhin (new)

Azhin | 3 comments من اگه بودم مینوشتم: قرار است یا دره دهانم را پر کنم یا دور جاده سرم دیوار بکشم

بلکه افاقه کنه
:D


message 11: by ArEzO.... (last edited Aug 26, 2010 12:58AM) (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments پس
در ه به دره
دنبال
قله ای
.
.
.
آدم باید ااگه می خواد نویسنده بشه
در هر زمینه ای بنویسه
تا راه هارو بشناسه
بعد خودش توی یکی از راهها گیر می کنه

موفق باشی


message 12: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments آخرشو دوست ندارم ... تا"به دره ی دهانم فرود می آیند."خوب بود .. ولی آخرش ... نه .. چرا .. باید بیشتر ادامه می داشت .


message 13: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments Mohsen Sad wrote: "Nader - نادر wrote: "Amin wrote: "Mohsen Sad wrote: "به نظر من بد بود
خیلی هم بد بود
تو معتاد شدی
مث من
واست متاسفم
شما مبتلا به نوشته کوتاه شدید و به هیچ وجه نمی تونی تو داستان کوتاه پیشرفت ک..."


Nader - نادر wrote: "Amin wrote: "Mohsen Sad wrote: "به نظر من بد بود
خیلی هم بد بود
تو معتاد شدی
مث من
واست متاسفم
شما مبتلا به نوشته کوتاه شدید و به هیچ وجه نمی تونی تو داستان کوتاه پیشرفت کنی
چون داری نوشته کوتاه می..."


Mohsen Sad wrote: "اجازه بده نگم خوب بود یا بد چون باز به ضررته"

این نوشته های کوتاهم ننویسم نوشتن یادم میره


message 14: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments Azhin wrote: "من اگه بودم مینوشتم: قرار است یا دره دهانم را پر کنم یا دور جاده سرم دیوار بکشم

بلکه افاقه کنه
:D"


حیف که شما نبودی :دی


message 15: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments ArEzO.... wrote: "پس
در ه به دره
دنبال
قله ای
.
.
.
آدم باید ااگه می خواد نویسنده بشه
در هر زمینه ای بنویسه
تا راه هارو بشناسه
بعد خودش توی یکی از راهها گیر می کنه

موفق باشی"


باهات موافقم آرزو
ممنون از حضورت


message 16: by Sal (last edited Aug 27, 2010 08:46PM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments بهترین راه خالی کردن یک گلوله در لاستیک ِاین ماشین ِماشین سازه


back to top