داستان كوتاه discussion

64 views
داستان كوتاه > داستان گروهی شماره2-بحث و گفتگو

Comments Showing 1-22 of 22 (22 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments بلاخره یکی به پا خواست
همیشه یک نفر باید به پا خیزد
من هم موافقم
من اول شهریور اعزام به خدمتم در صورتی که وقت بشه مینویسم
داستانی در مورد محو شدن نقش جهان


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments من با کلیت این ماجرا موافقم. تنها یک مورد است که در اجرا نگرانم می کند و آن این که چگونه باید از هرج و مرج در زمان نقد گروهی جلوگیری به عمل آید و آن اتفاقی که در دور نخست افتاد اینبار تکرار نشود. من در این طرح مکانیزمی اجرایی را ندیدم که چنین کند. دیگر چیزی که فکر می کند در بلند مدت روبرو هستیم زیاد شدن تعداد داستان ها است. می دانید اگر سی تا داستان شرکت کند چه هرج و مرجی می شود؟
امیدوارم پیش از آغاز داستان نویسی گروهی به این دو مورد نیز بیاندیشید. تا دیگر دوستان چه بیاندیشند. پیروز باشید


message 3: by Mojtaba (new)

Mojtaba Heydari | 35 comments با تمامی بندها موافقم


Nader - نادر به نظر من هم همانطور که اشکان عزیز میگوید قبل از شروع فکری به حال مکانیزم اجرایی کنید، چرا که در تحربه ی قبلی هرج و مرج دیده میشود۰
دوم اینکه موضوع ناپدید شدن میدان نقش جهان کلی و عام نیست، چه فقط "ناپدید شدن" میتواند عام و کلی باشد!۰


message 5: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments پیشنهاد خوبی است دست کم پیشنهاد جدیدی است که با آن موافقم


Nader - نادر فقط یک پیشنهاد
و آن اینکه مدت زمان ارسال آثار و همچنین مدت زمان ارسال نقدها را برای هر کدام دو هفته قرار دهید۰ بنابراین هر ماه یک داستان برگزیده خواهیم داشت و در ضمن فرصت بیشتری چه برای نوشتن داستان و چه برای خواندن داستانها وجود خواهد داشت۰


message 7: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments من هم موافق هستم که این زمان افزایش یابد


message 8: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments من هم موافقت خود را اعلام میدارم


message 9: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments راستش منم موافقم
ولی روم نمی شه شرکت کنم.آخه سری قبل به خاطر یه سفر یک ماهه که پیش اومد شرمنده ی همه ی دوستان شدم ونتونستم در نقد شرکت کنم.

امیدوارم همه عذر خواهی من رو بپذیرن


message 10: by Nader - نادر (new)

Nader - نادر خب، مثل اینکه همه رفتن سر درس و مشقشون!!!۰
:)دی


message 11: by [deleted user] (last edited Aug 24, 2010 06:36AM) (new)

من موافقم

ولی اگه دوباره اینم نصفه نیمه بذارین و

کسی پیگری نکنه

به گودریدز قسم

دیگه نمی نویسم

من که هزارتا داستان ندارم

یکی پیدا می کنم بازحمت می نویسم

اونم بلا سرش میاداز حالا گفته باشم

اگه تا آخر میره

بنویسیم؟


message 12: by Nader - نادر (last edited Aug 24, 2010 12:03PM) (new)

Nader - نادر پیشنهاد
یک تاپیک جداگانه در نظر بگیرید که در آن فقط داستان ها پست شود، چرا که به این طریق همچون دفعه ی قبل بهم ریختگی و سردرگمی برای خواننده ایجاد خواهد شد
میتوانید نام این تاپیک را به داستان گروهی ۲(بحث و گفتگو) تغییر دهید۰
تاپیک جدید را بعنوان مثال (داستان گروهی شماره ی ۲) قرار دهید۰


message 13: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments من هم موافقم که پست دیگری برای ارسال داستان ها در نظر گرفته شود


message 14: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments فقط یک پیشنهاد
سری قبل من پیشنهاد دادم که یک پست جدا برای نقد در نظر بگیریم که شلوغ و گیج کننده نشود.ولی دوستان دلیل قانع کننده ای برای درست نبودن این کار ارائه دادند و آن این بود که اگر کسی تصمیم بگیرد که این داستانها را بخواند هم زمان به نقد آن دسترسی ندارد.

حالا یک راه حل برای این مشکل

طبق برنامه دو پست مجزا برای داستان ها و نقد در نظر گرفته می شود ولی در انتهای هر کدام از آنها لینک دیگری قرار میگیرد که دسترسی را برای خواننده آسان کند.


موفق باشید


message 15: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments بله من نظر همه ی دوستان رو خوندم ولی در هیچ جا به اضافه کردن لینک در انتهای پست اشاره ای نشده بود


message 16: by mehdi (new)

mehdi noorie sadeghi (mehdinoorie) | 50 comments منم موافقم و شرکت می کنم


message 17: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments ما هم مثل شما. انگشت حیرت بر دهان! نگاه کردیم. محسن مثل اینکه من و تو ایرانی واقعی نیستیم!؟ ایرانی الکی هستیم! ‏


message 18: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments آی گفتی!؟


message 19: by mehdi (new)

mehdi noorie sadeghi (mehdinoorie) | 50 comments قصد جسارت نبود
لطفا برای حل قضیه تا ژاپن نرید
کامنتو پاک کردم


message 20: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments متاسفانه من هم به کورس نویسندگان این دوره داستان نویسی نرسیدم
امیدوارم در دفعه های بعد بتوان بنویسم


message 21: by سارا (new)

سارا hourand | 207 comments مهلت نوشتن برای من کم بود.
داستان نصفه هم که به دردنمی خورد
می خورد ؟


message 22: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments ما گناهی نداریم. گردنمان هم در این گروه از مو نازک تر است. ‏


back to top