داستان كوتاه discussion

66 views
نوشته هاي كوتاه > رساله ای در باب فرهنگ شکمی، پوششی-ایرانی و ... از گوجه فرنگی تا همبرگر

Comments Showing 1-32 of 32 (32 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (last edited Aug 20, 2010 01:38AM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments یک بابایی که قبلش کمونیست دو آتشه بود و بعدش مسلمان دو آتشه شد و باید گفت در نوع خودش بی نظیر است، یک بامبولی درآورد و اسمش را گذاشت غرب زدگی. از آن روز به بعد هرکسی، هرکاری می کند و یکی دیگر خوشش نمی آید فریاد می زنند که ای داد و ای بیداد، خاک باید بر سر گرفت که فلانی غرب زده شده است. فرهنگ ایرانی-اسلامی! (که من هنوز خودم هم نفهمیدم این چه صیغه ای است) را کنار گذاشته و پریده است به میان دو بازوی باز آغوش غرب، لعنة الله علیه. ‏
همان اندازه شلوار جین و تی-شرت و کراوات و پاپیون غربی است، که کت و پیراهن یقه دار. چرا دسته اول، نماد غرب زدگی است، دسته دوم آنوقت خودی می شود!؟
والله هزار سال مردم این سرزمین سقز می جویدند. همان را امریکایی ها گرفتند بردند و شکل و قیافه ای به آن دادند، شدش آدامس برگشت ایران. بعد هم یک دفعه ای شد نماد غرب زدگی! ‏
ما یک غذایی داریم که جان من هم برایش در می رود به اسم دیزی. مواد آن عبارت است از گوشت و دنبه و نخود و لوبیا و گوجه فرنگی و سیب زمینی. ‏این ظاهرا غذایی سنتی است. ولی کسی نمی گوید که سیب زمینی و گوجه فرنگی اش وارداتی است و ما اصلا چنین چیزهایی در ایران نداشتیم. ‏
یک غذای دیگری هم هست که ای، بدم نمی آید گاهی بخورم به اسم همبرگر. گوشت چرخ کرده است با پیاز که سرخ یا کباب می کنند و می گذارند لای نان و می خورند. انگار همان کباب ...لی خودمان است که گردش کرده باشند، ولی می شود نماد غرب! ‏
هزاران سال پیش آیین برده داری در ایران ورافتاد ولی آبراهام لینکلن می شود نماد مبارزه با برده داری و ما هم می گوییم به به! و چه چه! یک پاپاسی هم خرج نمی کنیم که به مردم جهان بگوییم داداش! این را ما دو هزار سال پیش کردیم، آنوقت این غرب زدگی نیست. ‏
پنجاه سال پیش، فلاسفه غربی خودشان را جنباندند و داد و بیداد راه انداختند که آی ما مینیمالیسم داریم. ما هم گفتیم عجب! دمشان گرم که مینیمالیسم دارند، خوش به سعادتشان. ما هم باید بجنبیم برای خودمان پیدا کنیم. نرفتیم ببینیم آنچه که آنها پیدا کرده اند قدمت هزار ساله در این سرزمین دارد. آن وقت این غرب زدگی نیست. ‏
باز تکانی به خودشان دادند و گفتند که های، داد و فریاد، بیایید و ببینید ما هرمنوتیک راه اندختیم و بگیرید و ببندید و ببینید که چیست. ما هم دویدیم و گرفتیم و بستیم و کف از دهان مبارک به بیرون ریختیم که جل الخالق، عجب چیزی علم شد! نرفتیم ببینیم این هم هزار سال بوده که داشتیم. آن وقت باز هم غرب زدگی نیست. ‏
نتیجه گیری فلسفی: ‏غرب زدگی یعنی پوشیدن و خوردن و آشامیدن آن چیزی که بعضی ها می گویند غربی است. ‏
نتیجه گیری فرهنگی: فرهنگ ما جز پوشیدن و خوردن و آشامیدن چیز دیگری ندارد که نگرانش باشیم. ‏
نتیجه گیری تفریحی: سیگار را غربی ها راه انداختند که ما سرطان ریه بگیریم ولی تنباکو از مریخ افتاد وسط ایران پس قلیان کشیدن سرطان زا نیست مخصوصا اگر با تنباکو خانسار چاق شود! ‏
نتیجه گیری هنری: ادبیات و این چیزها اصلا به فرهنگ ربطی ندارد، جزیی از سیاست است، حرفهای سیاسی هم نزنید. ‏
نتیجه گیری انسانی: آنچنانکه بعضی ها پس از خواندن این مطلب می روند کیک زرد با چای تویینینگ به بدن بزنند ما هم برویم کشکمان را بسابیم که خربزه آب بود، الان کیلویی خداد تومان شده است ولی خوشبختانه تورم تا چند وقت دیگر منفی می شود. ‏


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments یعنی من شبیه... ؟ استغفرالله! ولی به استناد تئوری یک دست، یک هندوانه چونکه تو را لولو برد، فکر کنم من را پس آورد!؟
خدا عمرت دهاد! ‏


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments نقض را هم درست نوشتی
;-)
سپاس فراوان، همدرد همیشگی


message 4: by Nader - نادر (last edited Aug 20, 2010 05:39AM) (new)

Nader - نادر قبل از اینکه به خود بحث اصلی برسم، پرسشم به ویژه از اشکان عزیز که در ریشه یابی واژه ها استاد است، تقاضای یک ریشه یابی در واژه ی لولو است۰
البته من در این واژه قبلاً دقت کردم که ظاهراً به زبان سومری بازمیگردد۰
مرا هم همدرد بدانید۰


message 5: by Ashkan (last edited Aug 20, 2010 06:30AM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments شوربختانه زبان سومری نمی دانم و ریشه این واژه را هم. اما یک نکته در زبان شناسی وجود دارد و آن چگونگی پدیداری یک واژه است. واژه از یک یا چند واج (واک) پدید می آید. هرچه تجربه درباره تولید آواهای مختلف در نزد یک فرد کمتر باشد، تولید این آواها هم دشوارتر و آواهای تصادفی تولید شده کمتر است. به همین دلیل است کسانی که مادرزاد کر هستند نمی توانند با وجود تقلید باز و بسته شدن دهان، آوای درست را تولید کنند. در صورتی که اگر در سن بالاتری کر شوند، همه چیز را می توانند به درستی تلفظ نمایند. ‏
در زبان کودکانه، این واژه ها بسیارند. واژگانی که ساختار گویشی ساده ای دارند و معمولا از واج های تکراری برخوردار هستند مانند بابا، پاپا، ماما(ن)، دَده، دَدَر، جوجو، لولو، ممه و ... که برخی از آن واژگان در زبان بزرگسالان نیز وارد شده است. ‏
هرچه میزان سادگی این پرتکل های تصادفی آوایی بیشتر باشد، می توان حدس زد که می تواند تولید آن واژه به دوره های کهنتر باز گردد. ‏ بنابراین از نظر ساختاری احتمال زیادی دارد که این واژه به سومریان بازگردد. افراد انگشت شماری هستند که خط و زبان سومری بدانند. من در اینباره کنکاش خواهم کرد. نکته بسیار جالبی بود نادر گرامی و سپاسگزارم


Nader - نادر اشکان عزیز
من هم زبان سومری نمیدانم اما در مقاله ای تحقیقی (آلمانی) که به زبان سومری مربوط میشد به گونه ای کاملاً تصادفی به واژه ی لولو برخورد کردم که در زبان سومری به مفهوم مردمان وحشی غیر متمدن (چیزی شبیه غول بیابانی خودمان) آمده است۰ اما ریشه ی آنرا در زبان فارسی نمیدانم


message 7: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments آلمان ها در شناخت زبان های باستانی بسیار پیشرو هستند و پژوهش های بسیار ارزشمندی از آنان در دست است. همان آنان بودند که توانستند دبیره میخی را رمزگشایی کنند و بخش بزرگی از تاریخ ایران را از گمانه زنی به در آورند. ‏پژوهش هایشان شایان توجه است. به دنبال این مورد می گردم شاید بتوانم ریشه ای پیدا کنم در واژه نامه که اشاره ای به آن نشده بود. ‏


message 8: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments من در منابعی که از سومریان داشتم، چیزی نیافتم اما رد پایی از آن را در نزد بابلی ها یافتم. آنان به خدای انلیل سومریان، انبی لولو می گفته اند. در بین این جستار به دو کتاب زیر برخورد کردم که شاید کار گشا باشد: ‏
1 Strassmaier, J.N. 1882, Verhandlungen des 5. Internationalen Orientalistenkongresses II.1 (Berlin), Beilage zu I 14: 139ff.
2 Weissbach, F.H. 1911, Die Keilinschriften der Achämeniden, VAB 3 (Leipzig) 132-5

چون به زبان آلمانی است از آنها سر در نمی آورم. در مورد سومریان بسیار بیشتر از دیگر اقوام باستانی چون بابلیان و اکدیان می دانم زیرا باور داشته و دارم که نخستین اقوام غیر آریایی بوده اند که با آریاییان برخورد می کنند (دست کم در پنج هزار سال پیش) و به دلیل پژوهشی که در دست دارم درباره آنان بیشتر از دیگر اقوام می دانم. اما نامی از لولو در این منابع نیافتم. ‏
باز هم خواهم گشت. ‏
در پژوهش های باستانی چون منابع اندک است حتا یک اشاره می تواند بسیاری از ناپدیدهای تاریخ را روشن کند. این نکته هم برای من چنین بود. باز هم سپاسگزارم نادر گرامی


message 9: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments Mark G. Hall
هم نوشته های ارزشمندی درباره بابلیان دارد ولی چون در این مورد پژوهش گسترده ای نکرده ام، دانسته هایم اندک است. این منابع را مطالعه می کنم و نتیجه را به نظر دوستان خواهم رسانید. ‏


message 10: by Nader - نادر (new)

Nader - نادر من به منابعی که دارم رجوع میکنم تا دقیقاً منبع اصلی را ذکر کنم۰ احتیاج به زمان دارم، اما در برخورد با این معنا به ذهنم گذشت که شاید این واژه از همان زمان نزدیکی بین سومریان و مادها وارد گویش های محلی ما شده باشد!۰
از پیگرد شما سپاسگزارم۰


message 11: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments من باور دارم که بسیار پیش از تمدن مادها، آریاییان در فلات ایران بوده اند و از حدود نه هزار سال پیش پویش به سوی تمدن را آغاز کرده اند و در حدود 5 هزار سال پیش با سومریان در ارتباط قرار گرفته اند. اسنادی در دست دارم که نشان می دهد در چهارهزار سال پیش تمدن سومریان تاثیر زیادی بر آریاییان ساکن غرب فلات ایران داشته است و اگر تخلیطی در زبان به وجود آمده باشد، باید بین 4 تا 5 هزار سال پیش باشد. در بازخوانی کتیبه هایی که به زبان پارسی باستان بودند به چنین ترکیبی برنخورده ام. ‏
باید منابع را بازخوانی کنم و ببینم چه پیدا می شود. باز هم سپاسگزارم


message 12: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments اشکان لیست موارد غرب زدگی را بگو
تا با دستی بر سر آن کشیدن
تبدیلش کنیم به شرق زدگی
بعد هم بشود ایرانی
اما فکر کنم لولو منو نمی بره
من لولو را می برم


message 13: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments با این حرفا فکر کنم خودِ لولویی. لولوجان درود


message 14: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments یاد یه حرف از دکتر شریعتی افتادم که میگفت این الماس اولش ماس بوده بعد عربا از ما گرفتن یه ال چسبوندن تنگش شد الماس بعد ما این کلمه رو از اونا گرفتیم گفتیم الماس.بعد چند وقت اونا اومدن همین کلمه الماسو از ما گرفتن یه ال چسبوندن تنگش شد الالماس


message 15: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments روزی که رهبر نوجوان تانک خورده بود
روزی که آستین کوتاه لگد میان گرده بود
روزی که ریش
روزی که زیر بغل پاره
روزی که یخه از فرط ایمان چرک بود
روزی که داگلاس هنوز مایکل نبود کرک بود


بسی رنج بردیم در این سال سی
که رنج برده باشیم فقط
مرسی


message 16: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments بحث از کجا به کجا رسید!...

خدا خیر دهاد اشکان را که باعث و بانی این حرف ها شد

;D


اول اینکه بحث جالبی بود(مخصوصا قسمت دیزی)
هرچند قبلا دراین باره مفصل صحبت کرده بودیم
ولی از خواندن این نوشتار بسی کیفور شدمهمچنین ریشه یابی واژه ی "لولو"بحث جالبی بود.ممنون نادر گرامی که این بحث را شروع کردید.


واما "لولو"،به خاطر هزینه های بالا و تورم لولو هیچ کدام شما را نخواهد برد چون زندگی خرج دارد.


موفق باشید


message 17: by elham (new)

elham (laaalaaammm) | 90 comments برای لحظه ای لو لو را کنار می گذاریم
از قدیم گفتن مرغ همسایه غاز
یکی از دوستام تعریف می کرد میگفت ابگوشت دوست نداشته مامانش اسم غذا را عوض می کنه و می زاره لیزا پیزا و از اون موقع دوست ما حسابی عاشق این لیزا پیزا می شه


message 18: by Ashkan (last edited Aug 28, 2010 12:36PM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments سپاس از همگی دوستان. ‏سخن همگروهیمان، الهام گرامی، مرا یاد جوکی قدیمی انداخت. می گویند از پسرکی می پرسیدند که شام چه می خوردید، می گفت جوجه کباب. یک ماهی از او پرسیدند، همین پاسخ را داد. آخر سر ازش پرسیدند شما جوجه کباب را چگونه درست می کنید؟ گفت مادر با شمبلیله درست می کند ما هم ترید(تلیت) می کنیم می خوریم!؟


message 19: by Nader - نادر (new)

Nader - نادر این همه به باور من از هوشمندی و کنجکاوی بیش از حد ما ایرانی هاست که در هر موضوعی آنقدر خرده بینی میکنیم تا اصل مطلب در میان حواشی گم میشود۰
پست های ۲۰ گانه بالا حکایت از همان اصل مطلب یعنی فرهنگ شکمی دارد۰

راستی! من در مورد لولو تحقیقات تازه ای دارم که بزودی به اشتراک میگذارم۰

همگی شاد و عاشق باشید۰


message 20: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments سلام ... از متن شما دوست عزیز آقای اشکان لذت بردیم و این بحث جالب لولو هم خیلی خیلی فوق العاده بود . از نظر من این موضوع غربزدگی فقط یک حربه است برای دور کردن ذهنها از حقیقت ، درست مثل کنکور و مواد مخدر و...
ولی اگه قراره چیزی بشه و احیانا غربزدگی ، عرب زدگی و صد تا چیز دیگه نیان سراغمون باید خودمون نخوایم و در مقابلش مقاومت کنیم . درست مثل خانم شرلی که به خاطر نقض قانون فارسی نویس کلی ترور شخصیتی شد و همه به ایشون اعتراض کردن . هر چند درستش هم همینه ، اگه قراره فرهنگ اصیل خودمون رو حفظ کنیم ، حتی اگه خیلی چیزها از همین فرهنگ ، جزء خرافات و حرفها و عمل های بیهوده باشن .
در واقع از ماست که بر ماست ....


message 21: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments در قسمت ماست، کاملن موافقم! ‏


message 22: by Tania (last edited Aug 30, 2010 10:01AM) (new)

Tania (tania-sh) | 8 comments سلام قبل از هر چیز بابت داستانتو ممنون چون واقعا لذت بردم
اما راجع به "لولو" من یک مقداری به فرانسوی آشنایی دارم در زبان فرانسه "lulu" -u o خوانده می شود-
اسم دختر ه! منم متعجب شده بودم وقتی فهمیده بودم
اما راجع به غرب زدگی وشرق زدگی من هیچ کدام را قبول ندارم و فکر می کنم آدم باید اون جوری زندگی کند که فکر میکند درست است شاید چیزی میان هر دو اما راجع به این که کدام بهتر است بحث نمی کنم فقط به شما کتاب "سرزمین جاوید" را پیشنهاد میکنم
بسیار سپاس


message 23: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments تانیا گرامی
سپاس فراوان از زمانی که گذاشتی و این نوشتار را خواندی


message 24: by Tania (new)

Tania (tania-sh) | 8 comments سپاس از شما اشکان جان


message 25: by Ashkan (last edited Aug 31, 2010 08:01AM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments من شخصا موافق آن نیستم که چیزی را بر گروهی با زور تحمیل کرد، حالا با هر عنوانی. به برابری کامل بین جنسیت زن و مرد هم ایمان دارم. چه در زمان زندگی و چه در زمان مرگ. مثلا اگر کشتی در حال غرق شدن باشد، دلیلی نمی بینم که نخست زن ها از کشتی پیاده شوند. به نظرم باید جوانترها اول بروند. یا اگر جنگی در گرفت، همه باید از سرزمینشان دفاع کنند و برای آن جان دهند، زن و مرد ندارد. در زمان زندگی هم عقیده دارم به دلیل جنسیت نباید چیزی را بر کسی تحمیل کرد. ‏
بگذریم! درباره حجاب به قطعیت می گویم که هیچ ارتباطی با اسلام ندارد و خیلی پیشتر از آن بوده است و دلایلی هم داشته. مثلا چادر پوششی اسلامی نیست! پوششی است که به یهودیان تعلق دارد. به چگونگی اش در رسیدن به مسلمانان کاری ندارم. حجاب نزد آریاییان بوده است و دلیلش بهداشت بوده. چهار روز در تقویم زرتشتیان در هر ماه، به پیرایش و حمام کردن تعلق داشته است. ایرانیان باستان درک شگفت انگیزی از بهداشت عمومی داشته اند و یکی از عوامل گسترش بیماری را ریختن مو می دانسته اند. برای همین موهای خود را می پوشانده اند تا از گسترش بیماری جلوگیری به عمل آورند. مردان کلاه بر سر داشته اند و زنان هم پوششی پارچه ای. این پوشش به چشم ناپاک و لرزیدن دل مردان کاری نداشته است. آنچنانکه چند همسری در نزد آنان نبوده است. ‏به مرور زمان و با مخلوط شدن با باورهای دیگر شکل آن تغییر کرده است و به شکل امروزی آن درآمده. اما در کل پوشش چیز بدی نیست. اگر من با شرایط فعلی بخواهم لخت بگردم، سینه پهلو می کنم و می میرم! پوشش نخستین از پوست جانوران بوده است و بعد انسان الیاف گیاهی را می شناسد و نساجی پدید می آید تا به امروز! باز هم تاکید می کنم با اجبار کردن پوشش و یکسان کردن آن مخالفم.
‏اما در این پرسش چیزی که مرا شگفتزده کرد این بود که چرا من مخاطب قرار گرفتم. ‏
پایدار و پیروز باشی


message 26: by Ali (new)

Ali | 29 comments من هر کاری به نظرم درسته انجام میدم، میخواد غربی باشه میخواد شرقی یا آفریقایی یا هرجای دیگه، اگه قرار باشه این کارو نکنم باید هنوز گیوه میپوشیدم و شب ها شمع روشن میکردم! غرب زدگی واین حرفها هم فقط جنبه عوام فریبی داره و استفاده اش برای در گیر کردن ذهن مردمه به چرندیات و وسیله ای برای اعمال قدرت و محدود کردن مردم.


message 27: by Tania (new)

Tania (tania-sh) | 8 comments دقیقا با پویا جان موافقم انگار بگی خر باهوش یا با شعور


message 28: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments البته این زبان تند را نمی پسندم اما من هم موافقم. تعابیری چون، روشن فکری مذهبی و یا کمونیسم اسلامی را چون کوسه ریش پهن می دانم و این چنین افکاری را جمع ضدین می دانم. به باور من در اساس با هم تضاد دارند. ‏


message 29: by Tania (new)

Tania (tania-sh) | 8 comments بله قبول دارم که کمی تند رفتم اما حقیقتا به حدی در این جور مواقع از کوره در میروم که فابل گفتن نیست اما به هر جهت حق با شماست
سپاس


message 30: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments عصبیت، عصبیت می آورد و تندروی، تندروی! ولی من هم گاهی از کوره در می روم


message 31: by Tania (new)

Tania (tania-sh) | 8 comments ممنون از این که درک می کنید دوست عزیز


message 32: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments :)


back to top