Polska / Poland discussion

40 views
Książka miesiąca > [Książka sierpień] Powstanie '44

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Anna, Commander-in-Chief (new)

Anna (lilfox) | 722 comments Mod
Jak wam idzie czytanie takiej książki?


message 2: by Marta (new)

Marta (malharma) | 40 comments ja 'powstania' nie jestem w stanie przebrnąć. jak utknęłam na 107 stronie jakiś rok temu, tak teraz brak mi chęci, aby powrócić do czytania...


message 3: by Anna, Commander-in-Chief (new)

Anna (lilfox) | 722 comments Mod
Za pierwszym razem przeczytałam trochę za szybko. Teraz będę czytać Powstanie trochę wolniej.


back to top