Dandelion - قاصدک discussion

7 views
چگونه ميتوانيد عشقي رمانتيك تجربه كنيد؟

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

ارمـغـان مهـاجری  | 226 comments Mod
مشاهده مي شود كه تعداد بسيار زيادي از افراد فاقد قابليت هاي لازم به منظور رشد و ارتقاي عزت نفس خود هستند،
از اينرو بر آن شديم تا ليستي تهيه نماييم كه به واسطه آن راحتتر بتوانيد عزت نفس و به مثابه آن علاقه به خود را افزايش دهيد. براي داشتن يك زندگي پربار و مملو از روابط موفق، ابتدا بايد از خودتان شروع كنيد؛ اگر خودتان را دوست نداشته باشيد چگونه مي توانيد ديگران را دوست بداريد؟

انسان ها با گذشت زمان سعي در هموار كردن مسير تكامل خود دارند. در برهه هاي مختلف زندگي با افراد بيشماري رابطه برقرار كرده و شكست مي خورند. اما علت چيست؟


تصور بر اين است كه اساس همه ي اين جستجوها فقط و فقط بر پايه پر كردن خلاهاي احساسي است. اين افراد صرفاً به دنبال پر كردن فضاهاي خالي وجود خودشان هستند. زماني كه قادر نيستيد با شخصيت دروني خود ارتباط برقرار كنيد، نبايد انتظار داشته باشيد كه بتوانيد با اطرافيانتان ارتباط موفقي پايه ريزي نماييد. دليل عمده شكست هاي عاطفي عشق ناكافي افراد نسبت به خودشان است.


اگر شما هم جزء افرادي هستيد كه داراي اعتماد به نفس پاييني مي باشيد، بايد بدانيد كه به همان اندازه از عزت نفس پاييني هم برخوردار هستيد و اين مسئله ثابت مي كند كه دچار فقدان علاقه فردي به خودتان هستيد. درون قلبتان حتي يك ذره مهر و محبت هم براي خودتان باقي نمانده!
زمانيكه شما خودتان را دوست نداريد به كائنات مي گوييد كه من بي ارزش هستم و لياقت عشق و محبت را ندارم و هيچ نتيجه مثبتي از آن من نخواهد بود. با زبان بي زباني به عالم هستي مي گوييد كه عشق و محبت را به سوي من روانه نساز! زمانيكه به طور ارادي تصميم مي گيريد خودتان را دوست داشته باشيد، آنوقت تبديل به يك فرد شاد و خوشحال مي شويد و به سمت داشتن يك زندگي مفرح و كامل هدايت خواهيد شد. "اگر مي خواهيد همه شرايط زندگيتان درست شود از عشق ورزيدن به خويشتن شروع كنيد" در واقع هنگاميكه تصميم مي گيريد خودتان را دوست داشته باشيد، با اين تفكر به خود مي گوييد: "مي خواهم زنده باشم و زندگي كنم".با بكارگيري اين طرز تفكر خود را مسئول اتفاقاتي مي كنيد كه در زندگي برايتان رخ مي دهد و دوست داريد از زندگي خود نهايت استفاده را بكنيد، از لحظه هايتان لذت برده و بدرخشيد. حال اگر تصميم گرفته ايد كه خودتان را دوست داشته باشيد، اما نمي دانيد كه بايد از كجا شروع كنيد، ما چند شيوه متفاوت كه به شما كمك مي كند تا بتوانيد بيش از پيش خودتان را دوست داشته باشيد و عزت نفس از دست رفته خود را دو باره باز جوييد، معرفي مي كنيم.
1- عاشق خودتان بشويد.
شما بايد روح خود را تغذيه كنيد. خودتان را به خاطر استعدادها و كارهايي كه به درستي انجام مي دهيد تشويق كنيد، اشتباهات و كاستي هاي خود را بپذيريد، و قبول كنيد كه انسان جايز الخطاست. "عاشق خود شدن شروع يك زندگي رمانتيك مادام العمر است."
2- انتقاد فردي را كنار بگذاريد.
آيا اغلب خودتان را به خاطر كوچك ترين مسائل سرزنش مي كنيد و قادر نيستيد حتي از بي ارزش ترين اشتباهات خود بگذريد؟ بايد جلوي اين كار را بگيريد.
3- مهربان و مثبت باشيد.
زمانيكه سعي مي كنيد با مهرباني و ديد مثبتي به خود نگاه بيندازيد، عشق ذاتي شما نسبت به خودتان رشد پيدا مي كند. هر روز از خودتان تشكر كنيد تا اين كار تبديل به يك عادت شود. روبروي آينه بايستيد و با ديد مثبت به خود بنگريد، با گذشت زمان به صورت طبيعي افكار نيرو بخشي در وجود شما آشكار مي شوند كه به شما قدرت مي بخشند.
4- براي زحماتي كه مي كشيد ارزش قائل شويد.
قرار نيست در هر كاري كه انجام مي دهيد به موفقيت دست پيدا كنيد. خيلي مواقع تلاشي كه مي كنيد اهميت دارد. متوجه باشيد كه هر تلاشي كه از دستتان بر مي آمده را انجام داده ايد، حتي اگر ببازيد مهم نيست.
5- نگراني را رها كنيد.
به جاي اينكه دائما وقت خود را با نگراني تلف كنيد به كاري فكر كنيد كه با انجام آن منبع ايجاد نگراني را از بين ببريد. اگر هم كه شرايط خارج از حيطه كنترل شما بود، از خالق يكتا بخواهيد تا شما را به سوي اهداف شخصي تان رهنمون سازند و ديگر همه چيز را به حال خود رها كنيد.
6- به خودتان ايمان داشته باشيد.
به توانايي هاي خود اعتماد داشته باشيد. بدانيد كه توانايي آن را داريد كه بزرگترين تغييرات را در زندگي خود ايجاد كنيد و اگر قلباً تصميم بگيريد كه كاري را انجام دهيد مي توانيد.موفقيت ها را از تلاش خود و لطف خدا بدانيد و آن را معلول شانس و اقبال تصور نكنيد. و شكست را نشان از آن كه بايد بيشتر سرمايه گذاري كنيد و نياز به تجربه بيشتري داريد . و اينكه با هر شكست تكه اي از پل رو به سوي خوشبختي ساخته خواهد شد.
__________________

آن سوی ناکامی ها خدایی است


که داشتنش جبران همه ی نداشته هاست


message 2: by Ali (new)

Ali Ashini (CafeChy) (aliashini) | 244 comments Mod
متاسفانه من با كوهي از اعتماد به نفس،‌باز هم دري را روي خود گشاده نميبينم و هميشه كائنات غم و رنج و اندوه را برايم هديه آورده...

ما بايد بدانيم با آنها چه كنيم وگرنه اعتماد به نفس و عدمش تاثيري در غم عالم به دلت ريختن ندارد!


back to top