داستان كوتاه discussion

27 views
حاجی مهندس حسن

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Iman (last edited Aug 14, 2010 02:28PM) (new)

Iman Fakhar (imanfakhar) | 9 comments اتل متل توتوله حسنی کجاس گاوش کو؟
حسنی کیه؟ "حاج حسن" گاوش چیه؟ "پاجیرو"
قدیم نه که بلا بود؟ اسمش حسن سیاه بود
نه ناخوناش دراز بود؟ قدیما واه و واه بود
قدیما بس می لوبوند معروف به اشتها بود
اشتها اشتباه بود، حسنی یه اژدها بود
از دس چش چرونی گفتن بهش بی حیا
 از سر چرک و چندش نم نمک حسن وبا
دود که زیادی کشید شدش حسن ایکبیری
مال مفت رو که نوشید زد تو کار باجگیری
خوب که بخور بخور کرد حسابی که تپل شد
چاق و چله رفت تو شهر، اونجا مدیر کل شد!!
حسنی خواب صفا دید پا شد یه حاج آقا دید
حسنی یه اینجاکه رسید جانمازی رو آب کشید
یه اخمی کرد به آینه، یعنی که با ده قهرم
یه چپ چپم نگاه کرد که بچه ناف شهرم
از وقتیکه رئیس شد حسنی خیلی عزیز شد
شد حاج مهندس حسن، متخصص جیز شد
کارشناسه ِ ارشده ِ نشستنه ِ پشت ِ میز
مهندس موزمالی دکترای خرده ریز
اتل متل بخشید تشریف داره حاج حسن؟
نخیر الان پاریسه یا شایدم تو لندن
هر جا باشه تنها نیس یا غزه یاکه قزوین
یا تو اجلاس مسکو یا یه حراجی تو چین
ازدمشون شرعیه صیغه ای و دینی
اسماشون عم قزیه" جز مورد قزوینی
هاچین و واچین پاورچین از روی این سرزمین
حاج آقا حاج آقا ببخشین دمت رو دیگه برچین


message 2: by Ashkan (last edited Aug 14, 2010 11:34PM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments با درود. زیبا بود. این تغییرات را برای بهتر شدن وزن شعر پیشنهاد می کنم: ‏
1 قدیما بس می لوبوند معروف به اشتها بود
اشتها اشتباه بود، حسنی یه اژدها بود

پیشنهاد می کنم اینگونه نوشته شود:
قدیما بس می لوبوند معروف به اشتها بود
اشتها اشتباه بود، حسن یه اژدها بود


2 از دس چش چرونی گفتن بهش بی حیا
از سر چرک و چندش نم نمک حسن وبا

پیشنهاد می کنم اینگونه نوشته شود:
از دس چش چرونی گفتن بهش بی حیا
از سر چرک و چندش بهش می گفتن وبا

3 دود که زیادی کشید شدش حسن ایکبیری
مال مفت رو که نوشید زد تو کار باجگیری

پیشنهاد می کنم اینگونه نوشته شود:
دود که زیادی کشید شدش حسن ایکبیری
مال مفتم که نوشید زد تو کار باجگیری

4 خوب که بخور بخور کرد حسابی که تپل شد
چاق و چله رفت تو شهر، اونجا مدیر کل شد!!

پیشنهاد می کنم اینگونه نوشته شود:
خوب که بخور بخور کرد حسابی که تپل شد
چله و چاق رفت به شهر، اونجا مدیر کل شد!


5 یه اخمی کرد به آینه، یعنی که با ده قهرم
یه چپ چپم نگاه کرد که بچه ناف شهرم

پیشنهاد می کنم اینگونه نوشته شود: ‏
یه اخمی کرد به آینه، یعنی با ده که قهرم
یه چپ چپم نگاه کرد، بچه ی ناف شهرم

6 کارشناسه ِ ارشده ِ نشستنه ِ پشت ِ میز
مهندس موزمالی دکترای خرده ریز

پیشنهاد می کنم اینگونه نوشته شود: ‏
کارشناسه ِ ارشده ِ نشستنه اون پشت ِ میز
مهندس موزمالی دکترای خرده ریز


7 هر جا باشه تنها نیس یا غزه یاکه قزوین
یا تو اجلاس مسکو یا یه حراجی تو چین

پیشنهاد می کنم اینگونه نوشته شود: ‏
هر جا باشه تنها نیس یا غزه یا که قزوین
یا تو اجلاس مسکو یا یک حراج تویِ چین


8 ازدمشون شرعیه صیغه ای و دینی
اسماشون عم قزیه" جز مورد قزوینی

پیشنهاد می کنم اینگونه نوشته شود: ‏
ازدمشون شرعیه صیغه ای یا که دینی
اسماشون عم قزیه" جز مورد قزوینی


9 هاچین و واچین پاورچین از روی این سرزمین
حاج آقا حاج آقا ببخشین دمت رو دیگه برچین


پیشنهاد می کنم اینگونه نوشته شود:
هاچین و واچین پاورچین از روی این سرزمین
حاجی! حاجی! ببخشین دمت رو دیگه برچین

در بیت یکی مانده به آخر بهتر می بود به قرینه «صیغه ای»، «عقدی» می آمد که فکر می کنم به ضرورت قافیه اینگونه نشد.
پیروز باشی


Nader - نادر دلنشین است۰
پرسشی برام مطرح شد که آیا لوبادن درست است یا لومباندن؟
در لغتنامه پیدایش نکردم!۰


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments هیچ کدام. لنباندن است. در دهخدا آمده است:
چيزي نرم مانند پلو و نان را با لقمه بزرگ نيم جويده فرودادن

و در فرهنگ معین امده است:
غذا را با حرص و عجله خوردن

مانند تلفظ زنبور که زمبور در گویش عامیانه شده است، ن به م تبدیل شده است. و الف به و تبدیل شده است که خاص گویش تهرانی بوده است. ‏


Nader - نادر Ashkan wrote: "هیچ کدام. لنباندن است. در دهخدا آمده است:
چيزي نرم مانند پلو و نان را با لقمه بزرگ نيم جويده فرودادن

و در فرهنگ معین امده است:
غذا را با حرص و عجله خوردن

مانند تلفظ زنبور که زمبور در گویش عامیان..."


سپاسگزارم


message 6: by Iman (new)

Iman Fakhar (imanfakhar) | 9 comments سلام
با تشکر از همه اشکان جان تغییرات رو در اولین فرصت لحاظ می کنم
نادر جان این نوشته با توجه به گویش عامیانه (فولکور) اجازه داره کلمات رو آنجوری بیان کنه که که در گفتار عامه شنیده می شه و لزومی به رعایت قواعد اصلی نداره حتی گاهی در ادبیات فولکور اشتباهات املایی هم دیده می شه مثل نزار که عامیانه واژه نگذار است


message 7: by Iman (new)

Iman Fakhar (imanfakhar) | 9 comments یک توضیح دیگه اینکه بیت
قدیم نه که بلا بود؟ اسمش حسن سیاه بود
نه ناخوناش دراز بود؟ قدیما واه و واه بود
با توجه به ترانه
حسنی نگو بالا بگو .... ناخن دراز واه و واه و واه
سروده زنده یاد منوچهر احترامی نوشته شده لذا جا داره یادی از این فقید بشه


Nader - نادر Iman wrote: "سلام
با تشکر از همه اشکان جان تغییرات رو در اولین فرصت لحاظ می کنم
نادر جان این نوشته با توجه به گویش عامیانه (فولکور) اجازه داره کلمات رو آنجوری بیان کنه که که در گفتار عامه شنیده می شه و لزومی..."


کاملأ متوجه هستم، اما در مثالی که آوردید ـ نذار و نگذار معنی واژه از دست نرفته، اما در لومبیدن تا لوبیدن واژه بی معنا میشود۰


message 9: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments Iman wrote: "سلام
با تشکر از همه اشکان جان تغییرات رو در اولین فرصت لحاظ می کنم
نادر جان این نوشته با توجه به گویش عامیانه (فولکور) اجازه داره کلمات رو آنجوری بیان کنه که که در گفتار عامه شنیده می شه و لزومی..."


ایمان گرامی. جسارت نکردم که تکلیف کنم. من تنها پیشنهاد کردم. ممکن است بپذیری و یا رد کنی. این دیگر به خود شما برمی گردد. ‏
پیروز باشی


message 10: by Iman (last edited Aug 15, 2010 04:23AM) (new)

Iman Fakhar (imanfakhar) | 9 comments Ashkan wrote: "Iman wrote: "سلام
با تشکر از همه اشکان جان تغییرات رو در اولین فرصت لحاظ می کنم
نادر جان این نوشته با توجه به گویش عامیانه (فولکور) اجازه داره کلمات رو آنجوری بیان کنه که که در گفتار عامه شنیده می..."

سلام دوباره
تنها هدفم از نشر مطلبی توی نت استفاده از نظرات مفید و اصلاح ایرادهاست
من از لطف شما و دیگران که کمکم می کنید بسیار متشکرم
منظورم از اولین فرصت، یکی دو روز فرصت برای اینکه نوشته از نظرات بیشتری بهره ببره بود


message 11: by faranak (new)

faranak | 189 comments خیلی خوب بود ایمان جان
خیلی دوست داشتم


back to top