داستان كوتاه discussion

30 views
غلط های زیادی

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Iman (new)

Iman Fakhar (imanfakhar) | 9 comments پسرم آنچه نوشتی تو در املا غلط است
"والی" ات گشته عوض چونکه به "ویلا" غلط است

در یقینم که "الم راست زیان"
چونکه با"عین" نوشتی " الم" را غلط است

این درست است که منظور تو بود
"ستم و ظلم بر این خلق رعایا غلط است"

چو"رعا" نیست، سئوالیست بزرگ:
"ستم و ظلم بر این خلق، آیا غلط است؟"

خوش نوشتی تو از"دولت مهر"
"مهر" تو"مهره" چو گردید به آنجا غلط است
"
هرزه ها را نوشتی که حرس می کردند!!"
"هرس" اینگونه صحیح است و با "حا" غلط است

یا نوشتی که "مدیران به علت برسند"
"علتی" را که نوشتی تو با "آ" غلط است

شده"کولاک" تو یک گوشه "کراک"
جای"معقول" نهادی چو" مغول" را غلط است
"
عزت" مملکتت را بنوشتی "عزلت"
"عزل" این مملکت، هر لحظه و هرجا غلط است

نیتت بوده که در"غرب" الی الله باشی؟!
"قربتی" نیست در این نیت و معنا غلط است

چونکه از عشق نوشتی و ز مجنون گفتی
در برش گشت چو"لیلا" ی زمان"لا" غلط است

در غلط های زیادیت نوشتی یکجا
"شده ارباب من آن حضرت آغا" ! غلط است

تا بدانیم تو را نمره چه باید بنهاد
بشمردیم که در متن تو چند تا غلط است

هرچه گشتیم غلط از تو نبود ای پسرم
ما غلط کرده و گفتیم شما را غلط است

پسرم نمره تو بیست شده است و افسوس
مشق عمر من وامانده ز دنیا غلط است

بعد یک عمر چو بر حاصل خود می نگرم
هر چه آموخته ام یا کلک است یا غلط است


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments جالب بود. با سپاس


message 3: by Nazanin1987 (new)

Nazanin1987 | 597 comments زیبا بود


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments اگر انتخاب است از ایمان گرامی خواهش می کنم نام نگارنده را در اینجا بگذارد. ‏


message 5: by Alihidar (new)

Alihidar | 9 comments صحیح است


بعد یک عمر چو بر حاصل خود می نگرم
هر چه آموخته ام یا کلک است یا غلط است


message 6: by Iman (last edited Aug 13, 2010 06:29PM) (new)

Iman Fakhar (imanfakhar) | 9 comments Ashkan wrote: "اگر انتخاب است از ایمان گرامی خواهش می کنم نام نگارنده را در اینجا بگذارد. ‏"

Zainab wrote: "اه گویا من اشتباه کردم
شاید شعر خودشون باشه
که چه عالی
و احتمالا هست"


سلام
با اجازه نوشته خودمه


message 7: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments شعر بسیار زیبایی بود. واقعاً خوش ام آمد. البتّه بعضی اوزان به درستی رعایت نشده بود، امّا شعری عالی بود

:)


message 8: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments سلام جناب فخار
متاسفانه این اولین شعری هست که از شما می خونم
ولی بسیار لذت بردم

موضوع بسیار جالبی داشت و خوب پرورانده شده بود.هرچند جاهایی ایراد وزنی داشت.

وقتی کامنت زینب عزیز را خواندم که گفته بودند انتخاب خوبی بود.جستجویی در گوگل انجام دادم و دیگر شعرهای شما را هم خواندم.قلم خوبی داریدموفق باشید


message 9: by Iman (new)

Iman Fakhar (imanfakhar) | 9 comments Mahyar wrote: "شعر بسیار زیبایی بود. واقعاً خوش ام آمد. البتّه بعضی اوزان به درستی رعایت نشده بود، امّا شعری عالی بود

:)"

ممنون از لطفتون
من مشق می نویسم و در حضور اساتید درس پس می دم اونم به امید گرفتن نمره 7 برای تکماده نه نمره قبولی


message 10: by سارا (new)

سارا hourand | 207 comments زیبا بود و کاری ..
ممنون


message 11: by Nader - نادر (last edited Aug 15, 2010 12:37AM) (new)

Nader - نادر غنی و مستحکم و منسجم، یاد را به دوران اوج نشریه ی فکاهی توفیق میبرد
خوش قلم باشید۰


back to top