انجمن شعر discussion

12 views
كارگاه شعر > از الست

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Darya (new)

Darya | 6 comments تمام ستارگان جهان را با تو پیوند دور و نزدیکیست
خون تمام شقایق ها در رگهای تو جاریست
و همه ی تاریخ های خوب با تو دوباره تکرار میشود
از تو هزار بار دیگر اولین خنده ی هر نوزاد آغاز می شود
و هزار بار دیگر با مرگ یک خوب به پایان می رسی
نمی دانم روز میلادم به زمین بازگشته بودی که اقبالت را محک بزنی یا نه اما...
آنقدر برگرد که پیدایت کنم آنقدر برگرد که پیدایم کنی
از الست همیشه در این سرزمین تنگ ادم ها دلتنگ توام


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments به باور من دو سطر آخر هم از نظر آهنگ و هم از نظر معنا شایسته توجه است اما آغاز این نوشته بسیار سنگین است و نخست اینچنین اندیشدم که شاعر تلاش کرده است تا مثنوی بنویسد بی آنکه وزن و قافیه را به درستی اعمال کند. ‏درصورتی که پس از چهار سطر آغازین متوجه شدم که این اثر نه آن است که می اندیشیدم. ‏پیشنهاد می کنم بیشتر بر روی آهنگ کلام و واژه گزینی زمان بگذاری. ‏
پیروز باشی


message 3: by Darya (new)

Darya | 6 comments bashe mamnoonam:)


back to top