داستان كوتاه discussion

50 views
نوشته هاي كوتاه > کلاغ پر! گنجیشک پر! وطن ...! ‏

Comments Showing 1-19 of 19 (19 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (last edited Jul 27, 2010 02:45PM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments هزار سال است که در مغز ما کرده اند که از آنجایی که می خواهیم پس می توانیم! نه توی کار نیاور، آقا! گفتند که هیچ چیزی را به شما نمی فروشیم. یکی، نمی دانم از کجا و چطوری، پرید پشت تریبون و گفت:« من از زبان شما می گویم که به درک، نفروشید تا جانتان درآید. ما خودمان داریم، ولی الان رو نمی کنیم چون صلاح نیست. اصلا چه معنی دارد کسی بیاید بگوید که خوب اگر دارید بریزید وسط با هم بخوریم، هان!؟
باید فقر را تجربه کنیم، آن هم در تمامی عمرمان تا بفهمیم مردم فقیر چه می کشند. البته چون خون من رنگین تر از بقیه است، مثل خانواده و در و همسایه و این ها، شما خودتان تجربه کنید بیایید برای ما تعریف کنید. کدام «بزغاله گوساله»ای این عنوان بالا را نوشته است؟ به وطن چه ربطی دارد؟
ما انسان پر می دهیم. یک تعدادی را البته پر داده ایم ولی فضا نرفتند، زیادی پریدند و رفتند آن دنیا. یک تعداد دیگری هم خودجوش هر شب پرمی کشند می روند فضا. ولی خوب الان فرودشان خوب نیست خیلی هایشان می افتند تو جوب. ربطی به این حرفهای شورای امنیت و این سیاسی کاری ها ندارد که! خود این گاگارین کجا نشست؟ وسط بیابان! مگر نه؟ خوب باز این ها وسط شهر میان پایین. اصلا آن احمقی که همچین حرفی زده است، ایرانی نبوده! از همان عناصر خود فروخته استکبار جهانی است. من برای اینکه این حرف ها و مزخفات ذهن شما را پر نکند، این شعر را می خوانم:
اوسا! بدوش! زن اوسا! برو خونه آشپزی کن تو رو چه به حقوق زنان!؟
کلاغ، پر! گنجیشک، پر! آدم، پر!
نشد انگار! من می گویم کلاغ، شما باید بگویید؟ آفرین! مثل این که خسته شدید! کی خسته است؟ حالا دوباره!
کلاغ، پر! گنجیشک، پر! آدم، پر!
آدم که پر نداره! هیچ کس خبر ندارده!
آدم که بر دار شد، ملت خبر دار شد!
تاپ تاپ خمیر، جگرت خمیر!
چاه میخوای یا حوض؟»

بنده با این چرخش روزگار و تمام اندوه و نارسایی جسمی و عقلی می گویم: وطن پر! شما چه؟ چاه می خواهید؟

تهران - با رنج جسمی بسیار - امردادماه 1389


message 2: by Nader - نادر (last edited Jul 27, 2010 03:59PM) (new)

Nader - نادر اشکان عزیز
من فقط نگرانت شدم!!!۰
منظورم خط آخر، با رنج جسمی بسیار بود....۰


message 3: by faranak (new)

faranak | 189 comments گويا اتفاقا از لحاظ جسمي و عقلي بسيار هم رسا هستيد

كه دنبال دردسر ميگرديد

پاينده باشي و سرافراز


message 4: by Ashkan (last edited Jul 28, 2010 06:28AM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments پزشکان می گویند «تحت کنترل است»! ولی این فرمایشات از رنج من را نکاست. در هر صورت آنچه عوض دارد، گله ندارد! سپاسگزار نادر گرامی که جویای حال من هستی


Nader - نادر پرواز را بخاطر بسپار ... پرنده مردنی است
من را به فکر پرنده ها انداختی
گنجشکها که مدتهاست کوچ کرده اند
کلاغ ها هم وحشی تر شده اند و پر رو و رسمأ با آدم دعوا دارند و انتظارات نابجا
شاید هم به خاطر گرسنگی ها و آشغال خوری هاشون باشه
نه توی کار نمی آورم آقا


message 6: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments faranak wrote: "گويا اتفاقا از لحاظ جسمي و عقلي بسيار هم رسا هستيد

كه دنبال دردسر ميگرديد

پاينده باشي و سرافراز"


درد سر؟ بنده؟ اشتباه به عرضتان رساندند! ما از اولش هم دنبال دردسر نبودیم!؟
;-)


message 7: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments Nader - نادر wrote: "پرواز را بخاطر بسپار ... پرنده مردنی است
من را به فکر پرنده ها انداختی
گنجشکها که مدتهاست کوچ کرده اند
کلاغ ها هم وحشی تر شده اند و پر رو و رسمأ با آدم دعوا دارند و انتظارات نابجا
شاید هم به خاطر گ..."


باز هم سپاسگزارم


message 8: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments اشکان لذت بردم
منم اگه اجازه بدی میگم وطن پر


message 9: by Nazanin1987 (new)

Nazanin1987 | 597 comments وطن پر

دلم پر
پر
پر
می زنه برای ایرانم
.
.
اشکان عزیز با آرزوی سلامتی
ممنونم که بعضی وقتا بعضی چیزایی رو می نویسی
که من دوست دارم بعضی جاها بخونم


message 10: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments Amin wrote: "اشکان لذت بردم
منم اگه اجازه بدی میگم وطن پر"


سپاسگزارم امین
ای کاش هیچگاه این را نمی نوشتم و هیچگاه کسی این سخن را بر زبان نمی راند؛افسوس!‏


message 11: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments Nazanin1987 wrote: "وطن پر

دلم پر
پر
پر
می زنه برای ایرانم
.
.
اشکان عزیز با آرزوی سلامتی
ممنونم که بعضی وقتا بعضی چیزایی رو می نویسی
که من دوست دارم بعضی جاها بخونم"


سپاسگزارم نازنین گرامی هم از اینکه این نوشته را خواندی و هم از آرزوی تندرستی. پیروز باشی


message 12: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments Ashkan wrote: "Amin wrote: "اشکان لذت بردم
منم اگه اجازه بدی میگم وطن پر"

سپاسگزارم امین
ای کاش هیچگاه این را نمی نوشتم و هیچگاه کسی این سخن را بر زبان نمی راند؛افسوس!‏"


اشکان واقعا جای افسوس داره ولی به قول حمید مصدق حرف را باید زد درد را باید گفت


message 13: by Ashkan (last edited Jul 28, 2010 02:56PM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments بله موافقم ولی اندوه بسیار دارد برای من که چنین سخنی زدم


message 14: by Nader - نادر (new)

Nader - نادر اشکان عزیز
این اندوه مال همه ست و شخصی نیست
شاید حرف دل همه را زده ای


message 15: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments دستتون درد نکنه دادا


message 16: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments Nader - نادر wrote: "اشکان عزیز
این اندوه مال همه ست و شخصی نیست
شاید حرف دل همه را زده ای"


از این که همدرد دارم خوشحالم ولی از اینکه در این مورد دردی وجود دارد، نگران!؟


message 17: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments Farzan wrote: "دستتون درد نکنه دادا"

سپاس


مهدی عناصری  عناصری | 414 comments آن کلاغی که پرید از فراز سر ما
و فرو رفت به پشمینه ی ابری ولگرد
خبر ما برد به شهر.......

خیلی عالی بود


message 19: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments خطخطینامه گرامی بسیار خرسندم که پس از مدتی طولانی دوباره می بینمت و سپاسگزار که این نوشته را خواندی. ‏


back to top