داستان كوتاه discussion

28 views
about you / محسن ص

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments این نبض سه تارو هستم که تمام زندگی منه و مونس تمام لحظه های بی کسی من تنها سه تارمه
محسن شعرت حالمو گرفت ولی از حال گیریای دوست داشتنی


Nader - نادر چه سلیس
چه دلنشین
به به


message 3: by Nazanin1987 (new)

Nazanin1987 | 597 comments پسر تو معرکه ای
.
.


message 4: by faranak (new)

faranak | 189 comments اوووو.........

عالي بود
ساده و عالي


message 5: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments Mohsen Sad wrote: "N.etebari wrote: "زیبا سروده اید"

ممنون


Amin wrote: "این نبض سه تارو هستم که تمام زندگی منه و مونس تمام لحظه های بی کسی من تنها سه تارمه
محسن شعرت حالمو گرفت ولی از حال گیریای دوست داشتنی"

پس..."


آره دیگه
ما هم ایضا مشعوف شدیم


Nader - نادر Mohsen Sad wrote: "faranak wrote: "اوووو.........

عالي بود
ساده و عالي"

ممنون از لطف بی کرانتون

Nazanin1987 wrote: "پسر تو معرکه ای
.
."

دختر تو معرکه ی


Nader - نادر wrote: "چه سلیس
چه دلنشین
به به"

سلام ج..."


روان و یکدست (حالا بهتر شد؟)۰


message 7: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments جرعه ای آب خنک
اندکی رقص قلم
اندکی هم گیتار
و به اندازه ی کافی سیگار
میشود زندگیم


message 8: by elham (new)

elham (laaalaaammm) | 90 comments قشنگه


message 9: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments حس خیلی خوبی داشت
لذت بردمموفق باشید


back to top