داستان كوتاه discussion

44 views
گفتگو و بحث > با رویاهایتان چه کرده اید؟

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments امروز داشتم به دوران کودکی فکر می کردم .

به این فکر می کردم که طول زندگی چقدر کوتاهه - چه بخواهیم چه نخواهیم ..

و تنها - عرض زندگیه که به دست خود آدمه اونم تا زمانی که خودش رو اسیر قید و بند نکرده ..هرچقدر می خواد گسترشش بده یا در یک نقطه در جا بزنه ..

یادمه بچه که بودم وقتی با خانواده مسافرت می رفتیم مخصوصا دریا ..انقدر خوش می گذشت که روز برگشت گریه و اصرار می کردیم که فقط یه روز دیگه هم بمونیم ....و یه روز دیگه هم می موندیم و بازی و تفریح و ...

اما بلاخره اون روز برگشت می رسید و بر می گشتیم. تفاوت زیادی توی اصل موضوع نداشت ..

فقط یه روز بیشتر غصه ء برگشتن رو خورده بودیم .

امروز به این فکر می کردم که این آدم - برای یه روز بیشتر ماندن توی این دنیا ..چه ها که نمی کند؟ بدون آنکه اصل موضوع - که برگشتنه - عوض بشه..

دلم می خواست می تونستم بدون فکر کردن به این طول کوتاه زندگی - عرض زندگیم رو اون جور که دوست دارم بکشم ..

بازم عین بچگی ها ....که توقع زیادی نداشتیم و پر از انواع آرزوها نبودیم.

با یک گچ سفید روی آسفالت سیاه - فقط یک خانه کوچک بی طول می کشیدم که عرض های عمیق و بی لغزش داشت .. که توش لی لی بازی کنم ...

اونم - رها با دستانی باز !

این جمله رو خیلی دوست دارم:

هرکاری توی زندگی می کنی بکن - اما رویاهایت را از دست نده ...


message 2: by Naarden (new)

Naarden | 35 comments حیف من یادم نمیاد بچگی هام چه رویایی داشتم ...توی ذوقتون نخوره...الان هم خیلی بزرگ نشدم...هنوز مثل بقیه نشدم....اما میترسم مجبور باشم مثل بقیه بشم...یا اینکه خودم یادم بره کی هستم....


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments من در تمامی زندگی دو چیز داشته ام: رویا و هدف. ‏
رویا هرچند کوچک بهتر است که رویا بماند ولی برای رسیدن به هدف هایم می جنگم شاید سر جانم!؟
اینگونه رویاهایم همیشه می مانند و به همان اندازه روز نخست، رویایی!؟


message 4: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments ArEzO.... wrote: "هرکاری توی زندگی می کنی بکن - اما رویاهایت را از دست نده

Ashkan wrote: "من در تمامی زندگی دو چیز داشته ام: رویا و هدف.‏"

آره! رویا! هدف!‏

لحظه هایی هست که ازشون سیر می شم، بخودم می گم دیگه نمی خوام! دیگه نمی تونم! ولی فردا که میاد انگار که همه ی خستگیا و سختیارو از یاد برده باشم، باز جون می گیرمو وبا تمام وجود برای داشتنشون تلاش می کنم


message 5: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments روياهام هميشه باهام بودن و رشد كردن
و تبديل به هدف شدن
دارم براي هدفم مي جنگم تا بهشون برسم
و ميدونم مي رسم
آرزوهام را آويخته ام به ديوار زندگي
از دور به آنها نگاه مي كنم
و هر لحظه به آن نزديك و نزديك تر مي شوم


message 6: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments با رویاهایمان چه خواهیم کرد؟

پ.ن:‏

از دکتر شریعتی پرسیدند: دکتر چرا سیگار می کشید وقتی سیگار طول عمر و کم می کنه؟
جواب داد: من به عرض زندگی فکر می کنم.‏


message 7: by Ashkan (last edited Jul 07, 2010 07:59AM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments البته فکر کنم جناب دکتر کمی از روی دست شیخ الرئیس ابوعلی سینا تقلب فرموده اند. مرتضی راوندی در کتاب ارزشمند تاریخ اجتماعی ایران، ج 7، صص 256 و 257، چ 2 تهران 1368 به نقل از کتاب دانشنامه علائی و از زبان ابو عبید جرجانی نقل کرده است که:«... همین که از درس فارغ می شدیم، رامشگران می آمدند و محفل بزم می آراستند و محفل درس به مجلس انس بدل می شد و به باده پیمایی مشغول می شدیم... و گویند پرسیدندش با اینکه می دانی نزدیکی زنان ترا زیان دارد و از عمرت می کاهد، چرا از ایشان دوری نمی کنی؟ گفت من کیفیت زندگی را طالبم نه کمیت آن را! ‏


message 8: by Shirin (new)

Shirin | 2 comments شما به چيزهايی كه رخ داده‌اند
نگاه می‌كنيد و می‌گوييد؛ چرا؟
من درباره چيزهايی كه هرگز روی نداده‌اند
رويا می‌بافم و می‌گويم؛ چرا كه نه؟

جرج برنارد شاو


message 9: by Bita (new)

Bita | 55 comments رویاهام روی
یک تکه کاغذ نوشتم
سوزاندم
و خاکسترش رو به باد سپردم

ترجیح میدم واقع بین باشم
رویاهایی که واقع بینانه باشند!


message 10: by Mohammad (new)

Mohammad Pharhangian | 13 comments خیلی جالب بود. الان که داشتم اینارو میخوندم یادم افتاد منم رویا داشتم. اما الان ندارم دیگه.اما میخوام دوبارخ زندشون کنم ای رویا های بیچارمو


back to top