انجمن شعر discussion

13 views
كارگاه شعر > بی آر تی

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Somaye (new)

Somaye Hoseini | 5 comments چقدر پیاده رو ها را کش می دهند
این زردهای تکراری
اینجا که من هستم
موهای چروکم را
حتی همین بادهای همیشگی هم
عریان نمی کنند
حوصله تنگم را جمع می کنم
و پیاده می شوم
وسوار بر اتوبوسی تندرو
پاییز را رد میکنم


طيبه تيموري | 180 comments پائیز را رد می کنم...‏

خیلی جالبه سمیه عزیز تعداد صفات استفاده شده در شعرتان زیاد بود شاید به اندازه همان مفاهیمی که می خواستی برسانی، به این فکر افتادم که اگر واژه ای پتانسیل القای معنایی را ندارد آیا می شود با نسبت دادن صفتی چنین نقشهایی را به واژه ها داد
مثلا زرد های تکراری
موهای چروک
بادهای همیشگی
حوصله تنگ
اتوبوس تند رو
...

اینها را گفتم نه برای اینکه چنین ایرادی به شعر زیبایتان بگیرم تنها بخاطر اینکه ذهنم را مشغول کرده و احساس می کنم دریافت نکته خوبی بود، آنهم با تلنگر خوانش شعرشما

...
به امید گذاراز پائیز
موفق باشی


message 3: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments خوب بود
چقدر پیاده رو ها را کش می دهند
این زردهای تکراری
این تیکه خیلی به دلم نشست
برقرار باشی


message 4: by Mahan (new)

Mahan | 121 comments سلام
نظرمو تو وبلاگتون گفتم
موفق باشيد

ماهان مهدوي
( انجمن نيماه )


back to top