داستان كوتاه discussion

13 views
جای حضور فریاد است

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Arsam (new)

Arsam | 42 comments هرچند دخمه را بسیار خاموش و کور می بینم

در انتهای دالانش یک نقطه ی نور می بینم

هرچند پیش رو دیوار بسته ست راه بر دیدار

در جای جای ویرانش راه عبور می بینم

هرچند شب دراز آهنگ نالین زمین و بالین سنگ

در انتظار روزی خوش دل را صبور می بینم

تن کم توان و سر پردرد پایم ضعیف و دستم سرد

در سینه لیک غوغایی از عشق و شور می بینم

گر غول در شگفت از من پاس گذر گرفت از من

با چشم دل عزیزان را از راه دور می بینم

من کاج آهنین ریشه هرگز مبادم اندیشه

برخاک خود اگر موجی از مار و مور می بینم

طوفان چو در من آویزد ناکام و خسته بگریزد

از من هراس و پروایی در این شرور می بینم

هر جا خلافی افتاده است جای حضور فریاد است

من رمز کامیابی را در این حضور می بینم

هشتاد و اند من با من گوید خروش بس کن زن!

گویم خموش بودن را تنها به گور می بینم

سیمین بهبهانی
این آخرین شعر خانم بهبهانی هست که 12 فروردین امسال سروده شده


message 2: by Nazanin1987 (new)

Nazanin1987 | 597 comments ممنون از شعر زیبایی که از این شاعر توانمند قرار دادید.


message 3: by Arsam (new)

Arsam | 42 comments خواهش می کنم , حتما شعرهای دیگه این استاد بزرگ رو تایپ می کنم و می ذارم.ایشون شعرهای خیلی جذاب و با معنی دارن


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments مرسی از گلچین زیبای شما.

تا اونجایی که در خاطرم هست مدتی هم کتاب های این بانو ممنوع الچاپ معرفی شده بود !!!

منتظر گلچین زیبای بعدی شما هستم :)


message 5: by Arsam (new)

Arsam | 42 comments MahtaBi KhaNooM wrote: "مرسی از گلچین زیبای شما.

تا اونجایی که در خاطرم هست مدتی هم کتاب های این بانو ممنوع الچاپ معرفی شده بود !!!

منتظر گلچین زیبای بعدی شما هستم :)"


خواهش می کنم , آره.و متاسفانه در حال حاضر هم همینطور هست......ا


back to top