Turkish Books in GoodReads.com discussion

136 views
Dikkatimi çekti

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Gökberk (new)

Gökberk (g0kb3rk) | 5 comments Türk yazarların ve eserlerinin sisteme kaydında inanılmaz bir özensizlik var; Türkçe karakterler kullanılmıyor, aynı eser birkaç defa farklı isimlerle kaydedilmiş yazarlar hakkında hiçbir bilgi mevcut değil. Bunu yapan kütüphaneci arkadaşlar en iyi olasılıkla klavyesinde Türkçe karakter bulunmayanların bizim yazarlara ulaşamayacağını varsaymışlardır ancak isim aramasında zaten Türkçe karakterlerle değil ikame harflerle sonuç elde ediliyor.

Özenle çalışanları tenzih ederek sizden istirhamım, bundan sonra bir kayıt yaptığınızda dikkatinizi ve özeninizi en üst seviyede tutmanızdır.

Keyifli okumalar dilerim.

Saygılarımla

Gökberk Can


message 2: by P. (last edited Mar 23, 2010 12:51PM) (new)

P. (shimizusan) | 9 comments "...aynı eser birkaç defa farklı isimlerle kaydedilmiş..."

Please do not be hasty when changing the title of books that have been translated into foreign languages. This may be a different edition, with a different ISBN number most probably printed by a completely different publisher. If you come across a book by a Turkish author with a variation in the name, please check THOROUGHLY before deleting/ altering/ merging any of the information that has been added.

I can understand your eagerness and enthusiasm for trying to fill the void that all of us see, but we must also remember that some foreign readers may add a profile/ book purely because that is the spelling that has been used. If possible, check online for the corresponding book cover to see whether it's genuinely written like that; or an ignorant mistake.

I for one, do my best to triple check everything I upload.

Thanks for the post.


message 3: by Gökberk (new)

Gökberk (g0kb3rk) | 5 comments What I meant was registering the same book with Turkish and substitute letters or worse by a copy paste method which doesn't contain neither Turkish nor other letters just symbols like comma or etc (you can find many examples) My aim was not the ones with different ISBN numbers or editions. Of course if a foreigner adds a Turkish book I can understand that but my comment was containing Turkish librarians.

Thank you for your reply


message 4: by P. (new)

P. (shimizusan) | 9 comments No problem. It's great to see librarians who pay attention to details. Hopefully we can get more like-minded people recruited that can help us in this campaign :)


message 5: by Nilgün (new)

Nilgün (hassiz) | 61 comments Mod
Gökberk wrote: "Türk yazarların ve eserlerinin sisteme kaydında inanılmaz bir özensizlik var; Türkçe karakterler kullanılmıyor, aynı eser birkaç defa farklı isimlerle kaydedilmiş yazarlar hakkında hiçbir bilgi mev..."

Kessinlikle katılıyorum, ayrıca olmayan bir yazarın kitabı eklendiğinde lütfen az da olsa Yazar hakkındaki sayfayı da düzenleyelim, inanın çok vakit almaz.

Şimdiden teşekkür ederim...


message 6: by Nilgün (new)

Nilgün (hassiz) | 61 comments Mod
Zee wrote: "No problem. It's great to see librarians who pay attention to details. Hopefully we can get more like-minded people recruited that can help us in this campaign :)"

I agree absoluteley!


message 7: by Emre (new)

Emre Poyraz | 16 comments bu kadar Türk'ün kendi arasında İngilizce konuşmasında bir gariplik yok mu? :)


message 8: by Nilgün (new)

Nilgün (hassiz) | 61 comments Mod
Emre wrote: "bu kadar Türk'ün kendi arasında İngilizce konuşmasında bir gariplik yok mu? :)"

Zee hanımın türk olup olmadığını bilmiyoruz, ondan;) Londra'lımış


message 9: by Nilgün (new)

Nilgün (hassiz) | 61 comments Mod
;)


message 10: by Emre (new)

Emre Poyraz | 16 comments Eh, Türkçe eserler yabancıların da ilgisini çekiyorsa bu derece, ben de mutlu olurum tabi ki ;)

English, it is, then! :)

MEY: Don't worry about offending people. This is the internet. Pornography and being able to offend people without consequences make it what it is today ;)


message 11: by Ozhan (new)

Ozhan | 17 comments After all www can also mean wild wild west and this is what the internet is... of course goverments are unhappy, they are sieging the net neutrality and anonymity.


back to top