عکاس خونه discussion

54 views
مردم > روز مدرسه school day

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mina (new)

Mina | 209 comments Modmessage 2: by Samira (new)

Samira Salimi (ssalimi) | 40 comments وای خدا این عکسو از کجا آوردی...خیلی با نمکه :)


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2 comments بی نظیر بود


message 4: by Nazanin1987 (new)

Nazanin1987 | 1 comments خیلی خوشگله
عین عکسای موزه می مونه


message 5: by Parva (new)

Parva Rostami | 51 comments عجب عکسی بود
واقعا دست مریزاد
کلی کیفور شدم


message 6: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
این عکس دایی و خاله های مادر من هستش. دایی که فوت کردند اما خاله ها هستن .
حدود 60 سال پیش این عکس گرفته شده
خود من عاشق عکسهای قدیمی مادرم هستم
اگر از این عکس لذت بردید حتما ییلاق و بچه های دیروز رو هم ببینید

نصرالله / فرشته /ملکه


message 7: by Mehdi (new)

Mehdi | 6 comments از توضيحاتت ممنونم


message 8: by Naghmeh (new)

Naghmeh | 24 comments !نفس گیره
توی اون کیف چی بوده؟
دفتر مداد رو دولت وقت میداده؟

خدایش بیامرزاد و سایه های باقی، بر سرتان مستدام
(درست گفتم استاد؟)
:-D


back to top