داستان كوتاه discussion

23 views
نوشته هاي ديگران > زندگي از نگاهي ديگر

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Elnaz (new)

Elnaz | 39 comments خيلي خوب مي شه اگه بتونيم به جاي غر زدن يه جور ديگه به مشكلاتمون نگاه كنيمويه چند تا جمله مي خوام بنويسم كه نمي دونم كي گفته ولي بد نيست بخونيدشون شايد روي ديدگاهمون به زندگي اثر بذاره حتي شده براي چند لحظه.

1-خدا را شكر هر روز صبح بايد با زنگ ساعت بيدار شم اين يعني من هنوز زنده ام.
2-خدا را شكر كه بايد ريخت و پاش هاي بعد از مهماني را جمع كنيم.اين يعني در ميان دوستانمون بوديم.
3-خدا را شكر كه لباسهام كمي برام تنگ شده اين يعني غذاي كافي براي خوردن دارم.
4-خدا را شكر كه در پايان روز از خستگي از پا مي افتم اين يعني توان سخت كار كردن را دارم.
5-خدا را شكر كه بايد زمين را بشويم و پنجره ها را پاك كنم اين يهني خانه و سرپناهي دارم.
6-خدا را شكر در جايي دور جاي پارك پيدا كردم.اين يعني هم توان راه رفتن دارم و هم اتومبيلي براي سوار شدن.
7-خدا را شكر كه سر و صداي همسايه ها را مي شنوم اين يعني من تئانايي شنيدن دارم.
8-خدا را شكر كه گاهي اوقات بيمار مي شوم اين يعني بياد آورم كه اغلب اوقات سالم هستم
9خدا را شكر كه خريد هداياي سال نو جيبم را خالي مي كند اين يعني عزيزاني دارم كه مي توانم برايشان هديه بخرم
10-سعي كن آنچه را كه دوست داري به دست آوري در غير اين صورت مجبور خواهي بود آنچه را كه به دست آورده اي دوست داشته باشي.
11-وقتي ماشينت خراب مي شود و تو مجبور مي شوي كيلومترها پياده بروي به معلولي فكر كن كه دوست دارد يكبار فرصت راه رفتن را داشته باشد.
12-وقتي متوجه موهات كه تازه خاكستري شده در آينه ميشي به بيمار سرطاني اي فكر كن كه آرزو دارد كاش مويي داشت تا به آن رسيدگي كند.
اميدوارم هميشه قشنگ فكر كنيد.


message 2: by Nazanin1987 (new)

Nazanin1987 | 597 comments هرچند اینجوری فکر کردن تو لحظه های خودش خیلی سخته ولی از ان ببهد سعی میکنم اینجوری فکر کنم
چون حداقل خودم و راضی کردم

ممنون الناز جون


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments الناز عزیزم...ممنون از پستت

نگاه زیبایی میشه داشت اگر اینجور بخوایم فکر کنیم.

اما اغلب...در بدشانسی ها و مشکلات...یادمون میره که بدتری هم وجود داره.

ممنونم دوستم


back to top