انجمن شعر discussion

28 views
كارگاه شعر > چار دیواری کجاش اختیاریه؟ اجباریه

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mina (new)

Mina | 18 comments خیلی قشنگ بود ترجمان حرفهای دل خودم از زندگی بسیار لذت بردم


message 2: by Mohammadali, Hasanloo (new)

Mohammadali Hasanloo (09354609059) | 145 comments Mod
عدم پهلویم را قلقلک می دهد .
مخاطب چه تصویری می تواند از عدم داشته باشد .
خیلی ذهنی شده دوست من .


message 3: by Mohammadali, Hasanloo (new)

Mohammadali Hasanloo (09354609059) | 145 comments Mod
Mohsen wrote: "Mohammadali wrote: "عدم پهلویم را قلقلک می دهد .
مخاطب چه تصویری می تواند از عدم داشته باشد .
خیلی ذهنی شده دوست من ."

مخاطب شمایید نه من.از خودتون بپرسید.بابت نقد نکته سنجتون ممنون"


مخاطب منم .
ولی من باید بتوانم راهی شعر یپدا کنم نه ؟


message 4: by Mina (new)

Mina | 18 comments من تصور نمی کنم مساله خیلی ذهنی شده باشه

شاعران سبک هندی یا همون اصفهانی از این مفاهیم ذهنی به کرات در شعرشون استفاده کردند از جمله صائب تبریزی یا بیدل دهلوی الان نمونه ای در خاطرم نیست

اما این مسئله چندان هم برای ذوق ایرانی دیر هضم و دیر آشنا نیست

و بدون اقرار یک تک بند نابه عدم پهلویم را قلقلک میدهد


message 5: by Mohammadali, Hasanloo (new)

Mohammadali Hasanloo (09354609059) | 145 comments Mod
Mina wrote: "من تصور نمی کنم مساله خیلی ذهنی شده باشه

شاعران سبک هندی یا همون اصفهانی از این مفاهیم ذهنی به کرات در شعرشون استفاده کردند از جمله صائب تبریزی یا بیدل دهلوی الان نمونه ای در خاطرم نیست

ام..."


.........
دوست عزیزم در سالهای پیشین چنین چیزهایی در شعر ما بسیار رواج داشت ما که نمی خواهیم به عقب برگردیم دنبال پیشرفت هستیم . ولی بعد از انقلابی که نیما در شعر ایجاد کرد مبنای کار اکثر شاعران ارائه تصاویر به طور عینی بود . این از مواردی است که نیما بارها و بارها در حرف های همسایه بر آن تاکید می کند .نیاز امروز مخاطبان شعر اینست . ما در شعر دنبال این نیستیم که تک بیت های زیبا داشته باشیم شعر باید دارای روحی واحد باشد که کلیت آن را بتوان مورد ارزشیابی قرار داد .


message 6: by فرشته (new)

فرشته Lili | 7 comments Mohammadali wrote: "Mina wrote: "من تصور نمی کنم مساله خیلی ذهنی شده باشه

شاعران سبک هندی یا همون اصفهانی از این مفاهیم ذهنی به کرات در شعرشون استفاده کردند از جمله صائب تبریزی یا بیدل دهلوی الان نمونه ای در خاطرم ..."


بگذاریم که فکر هم هوایی بخورد!

اگه فقط یک طرفه حرکت کنیم و دستاوردهامون رو دور بریزیم،پس الان فقط باید شعر نو گفت!


message 7: by Mina (new)

Mina | 18 comments دوست عزیز شما درست متوجه منظور من نشدید

منظور من این بود که اگر ذوق شعری ما درچندین قرن پیش
می تونه این گونه مفاهیم رو بپذیره چراالان که در قرنی هستیم که مفاهیم ذهنی و مجرد در سرتاسر زندگیمون موج میزنه نتونیم

برعکس نظر شما نظر من اینه که باید روی همین مفاهیم تاکیدکرد
میدونین شاعران سبک هندی هم با مخالفت های زیادی مواجه شدند چون کارشون نو بود

در ضمن اگر می خواهیم دنبال پیشرفت باشیم باید عقبه ای هم داشته باشیم مثل این می مونه که شما دلت می خواهد در طبقه 150 ام یه برج زندگی کنی در حالی که هنوز 149 طبقه اولش رو نساختی

نکته آخر این اگر بخواهیم از نظر زمانی بسنجیم نیما هم به شاعران کلاسیک پیوسته و نیاز اون روز نیما دیگه نیاز امروز ما نیست

با تشکر از حسن توجه ات


message 8: by Mohammadali, Hasanloo (new)

Mohammadali Hasanloo (09354609059) | 145 comments Mod
دقیقا درست است .
ما نباید دنبال دور ریختن گذشته باشم نه بستن راه به سمت آینده .
هردوی اینها با هم باید باعث پیشرفت می ود .
من سعی می کنم که بحث خیلی به بیراهه نرود .
بحث ذهنی بودن شعر در گذشته حف تازه ای نیست . از شعر حجم به بعد این موضوع بسیار سریع جریان پیدا کرد و هنوز هم ادامه دارد .
علت این اتفاقات هم نیاز مخاطب امروز است .
چون خیلی از چیرها در گذشته تجربه شده بود و حالا شاعران به فکر مفاهیم دیگر و حرفهای تازه تری بودند .
خوشحالم بابت مطرح شدن این حرفها در گروه .


back to top