داستان كوتاه discussion

51 views
داستان كوتاه > یه پنج وارونه یا یه قلب وارونه؟ / محسن ص

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

افسانه بینشونه خوب نوشتی....راستشو بگم غیرمنتظره و کوتاه و صریح و دلخواه بود....آفرین


message 2: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments نمی دونم چرا ولی این داستانت منو جذب نکرد حداقل نه مثل بقیه نوشتهات
داستان شتابزده بود,شاید
آن دو برخواستند و علی و زری مستقر شدند
این دو تا فعلی که به کار بردی در کنار افعال دیگه یه جورایی وصله ی ناجورند انگار که اینها خیلی رسمی و آنها عامیانه تر بودند
ذهنت اهورایی باد


message 3: by محسن (new)

محسن امینی کافی (mohsenkafi) | 144 comments خوب بود نه بیشتر می شود گفت نه کمتر!


من خالی از عاطفه و خشم | 27 comments اين يكي خيلي قشنگ بود. از همون اول داستان خوب شروع كردي


message 5: by Elnaz (new)

Elnaz | 39 comments قشنگ بود.گفتید پنج وارونه یاد شعر معلم دبیرستانمون افتادم که خیلیم دوسش دارم بد نیست شمام بخونیدش(البته می دونم هیچ ربطی به این تاپیک نداره ها!به بزرگی خودتون ببخشید):
پنج وارونه چه معنی دارد؟
خواهر کوچکم از من پرسید.
من به او خندیدم.
کمی آزرده و حیرت زده گفت:
"روی دیوار و درختان دیدم"
بازهم خندیدم.
گفت:"دیروز خودم دیدم مهران پسر همسایه
پنج وارونه به مینو می داد."
آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید.
بغلش کردم و
بوسیدم و
با خود گفتم:
"بعدها
وقتی باریدن بی وقفه ی درد
سقف کوتاه دلت را خم کرد
بی گمان می فهمی
پنج وارونه چه معنی دارد."
رفت و سیبی آورد
نصف کردیم.
دمی خیره بر آن نیمه به نجوا می گفت:
"نکند یعنی...یعنی...همین نیمه ی سیب؟"
تن آن نیمه تب خواهش بود.
گاز زد.
خنده ی لب های خدا را چیدم.
خیره بر نیمه ی گندیده ی خود خندیدم.
((آقای علی بداغی))


message 6: by elham (new)

elham (laaalaaammm) | 90 comments می تونم واسه اولین بار بگم
افرین


message 7: by فرشته (new)

فرشته Lili | 52 comments قشنگ بود،اما نمیدونم چرا دلم گرفت!
این داستانت منو یاد یه کاریکاتور عاشقانه با یه عدد 5 تو فکر پسر کاریکاتور میندازه.حس میکنم خیلی مرتبطه به این داستان.


message 8: by فرشته (new)

فرشته Lili | 52 comments :)
روزی که خواستی داستانهات رو چاپ کنی،از اون کاریکاتور هم کنار این استفاده کن.جالب میشه.
;)


back to top