گياهان دارويي discussion

13 views
Happy birthday to Morteza!

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (last edited Aug 23, 2007 12:27AM) (new)

شايد اينجا بايد فقط از گياهان دارويي حرف بزنيم. ولي اين يك استثناست. چون دوم شهريور روز ميلاد مرتضي جان ، مدير اين گروهه. پس بياييم همگي به مرتضي عزيز تولدش رو تبريك بگيم و همه خوبي ها و زيبايي ها رو براش آرزو كنيم


message 2: by [deleted user] (new)

MANY MANY HAPPY RETURNS OF THE DAY. MAY GOD GIVE YOU ALL THE HAPPINESS YOU DESERVE IN THIS WORLD, AMIN!
HAVE A WONDERFUL BIRTHDAY!


message 3: by exequies (last edited Aug 25, 2016 12:08PM) (new)

exequies | 1 comments man ham be onvane ozve ozve in gorooh behet tabrik migam
omidvaram doniaei dar kenar arezoohat dashte bashi


message 4: by Morteza (last edited Aug 25, 2016 12:09PM) (new)

Morteza | 13 comments Mod
من از خواهر عزيزم غزل بسيار بسيار بسيار بسيار بسيار ممنونم، منو غافلگير کرد، و فهميدم که بعضي وقتها احساسات ارزشمندتر از چيزهاي ديگه مي تونن باشن، واقعا هديه ي بسيار بزرگ و ارزشمندي از طرف آبجي جونم بود. اميدوارم که هميشه خواهرم سلامت و شاداب و سرحال و پرانرژي باشه، علاوه بر اين، اميدوارم خداوند هديه هاي عزيزتر و بسيار بزرگ تر از اينها رو بهش بده، از بقيه هم بسيار ممنونم، اميدوارم بتونم اين لطف بزرگ را جبران کنم


message 5: by سمسار (last edited Aug 25, 2016 12:09PM) (new)

سمسار | 9 comments سلام
پیام را دیر دیدم
ولی به هر حال گفتن شادباش به مناسبت تولد دوستان هیچوقت دیر نمی شود
آقای مرتضی آرزو می کنم سال های پر باری را در پیش رو داشته باشید

سمسار


message 6: by Kiarash (last edited Aug 25, 2016 12:10PM) (new)

Kiarash gh | 6 comments morteza tavalodet mobarak :-)


back to top