داستان كوتاه discussion

18 views
هزارپاره/پروا رستمی

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments

قله های خاطرات دوردستِ زندگی
در غبار حرف ِ مه گرفته ات چه دیدنی است


پچ پچِ خدا وابرِ چشم های تو
در میان بغض ِ نارسیده ام شنیدنی است


حرفهای ناشنیده،رازهای سر به مهر
در کنارِ آخرین بهانه ات ندیدنی است


یک "هزارپاره" شد دلم ز غصه ها
این "هزارپاره" باز هم تپیدنی است


کوه ها ودره ها میانِ راهمان
یک نگاهِ منتظر ولی رسیدنی است


چشم هایمان پر از شکوفه های اشک
راز بودنِ خدا یمان نچیدنی است


غول ها زهر طرف کمین نشسته اند
غول قصه های من ولی رمیدنی است


پروا
88/11/8
message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments
در مقایسه با اشعار قبلی که از شما خوندم، شعر ضعیفی بود.

با آهنگ شعر به شکل جدی مشکل داشتم


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments
در مقایسه با اشعار قبلی که از شما خوندم، شعر ضعیفی بود.

با آهنگ شعر به شکل جدی مشکل داشتم


message 4: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments ممنون از نظرت
میشه ایراداتش رو بگی
آخه نتونستم کاریش کنم
message 5: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments پروا جان
از ديدنت چه خوشحال شدم
موفق باشي
شاعر شيرين گو


message 6: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments
ممنون آرزوی عزیز


شما لطف داری.شرمنده می کنی


back to top