داستان كوتاه discussion

18 views
گفتگو و بحث > روز عشق ایرانی

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Elnaz (new)

Elnaz | 39 comments چند سالی است حوالی 26 بهمن(14 فوریه) که می شود هیاهو وهیجان را در خیابان ها می بینیم.مغازه های اجناس کادویی لوکس غلغله می شود.همه جا اسم ولنتاین به گوش می خورد ازهر بچه مدرسه ای در مورد ولنتاین سوال کنی می داند: در قرن سوم ميلادي که مطابق مي شود با اوايل امپراتوري ساساني در ايران، در روم باستان فرمانروايي بوده به نام کلوديوس دوم. کلوديوس عقايد عجيبي داشته. از جمله اين که سربازي خوب خواهد جنگيد که مجرد باشد. از اين رو ازدواج را براي سربازان امپراتوري روم قدغن مي کند. کلوديوس به قدري بي رحم و فرمانش به قدري قاطع بود که هيچ کس جرأت کمک به ازدواج سربازان رو نداشت. اما کشيشي به نام والنتيوس (والنتاين) مخفيانه عقد سربازان رومي را با دختران محبوبشان جاري مي کرد. کلوديوس دوم از اين جريان خبردار مي شود و دستور مي دهد که والنتاين را به زندان بیندازند ولنتاین در زندان عاشق دختر زندانبان می شود و سرانجام کشيش به جرم جاري کردن عقد عشاق، با قلبي عاشق اعدام مي شود. بنابراين او را به عنوان فدايي و شهید راه عشق مي دانند و از آن زمان نهاد و سمبلي مي شود براي عشق!"

اما کمتر کسيه که بدونه در ايران باستان ، نه مثل رومي ها از سه قرن بعد از ميلاد، که از بيست قرن قبل از ميلاد، روزي موسوم به روز عشق بوده! ولی با این حال بازم مرغ همسایه غازه!
جالب است که بدانيد اين روز در تقويم جديد ايراني دقيقا مصادف است با 29 بهمن، يعني فقط 3 روز بعد از والنتاين فرنگي! اين روز "سپندارمذگان" يا "اسفندارمذگان" نام داشته. فلسفه ي بزرگداشت اين روز به عنوان "روز عشق" به اين صورت بوده که در ايران باستان هرماه را سي روز حساب مي کردند و علاوه بر اينکه ماه ها اسم داشتند، هر کدام از روزهاي ماه هم يک نام داشتند. مثلا روز اول، "روز اهورامزدا"، روز دوم ، "روز بهمن" (سلامت، انديشه) که اولين صفت خداونده. روز سوم، "ارديبهشت" يعني راستي و پاکي که باز از صفات خداوند است. روز چهارم "شهريور" يعني شاهي و فرمانروايي آرماني، که خاص خداوند است و روز پنجم، "سپندارمذ" بوده.

سپندارمذ لقب ملي زمين است. يعني گستراننده، مقدس، فروتن. زمين نماد عشق است؛ چون با فروتني، تواضع و گذشت به همه عشق مي ورزد. زشت و زيبا رو به يک چشم نگاه مي کند و همه را چون مادري در دامان پر مهر خودش امان مي دهد. به همين دليل در ايران باستان، اسپندارمذگان را به عنوان نماد عشق مي پنداشتند. در هر ماه، يک بار، نام روز و ماه يکي مي شده. که در همان روز که نامش با نام ماه مقارن مي شد، جشني ترتيب مي دادند متناسب با نام آن روز و ماه. مثلا شانزدهمين روز هر ماه مهر نام داشت که در ماه مهر، "مهرگان" لقب مي گرفت. همين طور روز پنجم هر ماه سپندارمذ يا اسفندارمذ نام داشت، جشني با همين عنوان مي گرفتند.

سپندارمذگان جشن زمين و گراميداشت عشق است که هردو در کنار هم معنا پيدا مي کردند. در اين روز زنان به شوهران خود با محبت هديه مي دادند. مردان هم زنان و دختران را بر تخت شاهي نشانده به آنها هديه داده و از آنها اطاعت مي کردند. ملت ايران از جمله ملت هاييه که زندگي اش با جشن و شادماني پيوند فراواني داشته. به مناسبت هاي گوناگون جشن مي گرفتند و با سرور و شادماني روزگار مي گذرانده اند. اين جشن ها نشان دهنده ي فرهنگ، نحوه ي زندگي، خلق و خوي، فلسفه ي حيات و کلا جهان بيني ايرانيان باستان است. از آنجايي که ما با فرهنگ باستاني خود کمتر آشناييم، شکوه و زيبايي اين فرهنگ با ما بيگانه شده.
کاش کسی باعث نمی شد که ما فرهنگ و رسوم گذشتگانمان را فراموش کنیم.ولی می توانیم ازهمین حالا برای معرفی این روز به دوستان و آشنایان تلاش کنیم.
شايد هنوز دير نشده باشد که روز عشق را از 26 بهمن به 29 بهمن (سپندارمذگان ايران باستان) منتقل کنيم.
سپندارمذگان مبارک.message 2: by [deleted user] (new)

چقدر جالب و قشنگ
ممنون الناز خانم


message 3: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments ممنون الناز جان به خاطر اطلاعات خوبت


back to top