Great Persia discussion

13 views
عمومی > Khalije Ta Abad Fars

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by A-Leee (new)

A-Leee | 69 comments Mod
Hamvatan....Dorood bar to
Bar digar dar asri ke dolatmardan va hokoomat daran dar konferanshaie ke ba name Jali khalije arabist sherkat mikonan ya sahme ma ra az daryaye khazar az 50 darsad be 11 darsad kahesh midahand ta bashad bedin vasile bajii be keshvarhaye hamsaie bedahand o paidari bishtar hookoomateshan ra ba be haraj gozashtan eftekharat e irani sabab gardand....
sherkat google , dar narmafzar google earth name khalije fars ra be khalije arabi taghir dade ast, va agar bish az 1 million nafar eterazhaye khod ra be vasileye link e zir vared konand, google mojab be eslah nam migardad....
http://www.petitiononline.com/sos0208...


Bashad ta bari digar gheyrat khodetan ra bejaye hakeman bigheyrateman be jahanian sabet konid!!!!

Payande Bashad Vatanam


message 2: by Farhad (new)

Farhad (farhadm) | 5 comments salam,
kar be hamin sadegi nist ke 1000 000 nafar yek matn ra emza konand va oonha ham motabeghe mail e emza konande ha amal konand. hame chiz siyasi ast ve bastegi be rabete ba ghodrat ha dare. vaghti siyasatmadaran e ma ghodrathaye daraje yek ra raha mikonand va ba oonha dar miyoftand va baraye inke omoorate keshvar begzare mennate keshvar haye daraje 2, 3, 4 ke khayli hashoon az keshvare ma za'eef tar hastan, mikeshand dige che entezari hast? khob aghayoon e arab ba keshvar haye gardan koloft rabete ye behtari daran va bishtarin sood ra az hemaghate rahbaran e ma mibarand. kar ba petition dorost nemishe, bayad etebar e keshvaremoon dar donya bala bere ta harfe irani kharidar payda kone.


message 3: by A-Leee (new)

A-Leee | 69 comments Mod
Hadeaghal yek ghadami bardashtim , ya hattam mitone neshoon dahandeye ettehad maa bar alleih zir pa gozashtane hoghooghemoon bashe!!
Harchand Bihoode ...


message 4: by Farhad (new)

Farhad (farhadm) | 5 comments ghabool daram amma bayad jeddi tar bashim va hadafemoon khalas shodan az sharre in hokoomat e jozam manand bashe.
nemidoonam chetor vali biyayid rahi payda konim ta bae zedde in regime mottahed beshim.


back to top