Čteme anglicky discussion

A Darker Shade of Magic (Shades of Magic, #1)
This topic is about A Darker Shade of Magic
32 views
Společná čtení > Společné čtení - A Darker Shade of Magic

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Vendea (last edited May 03, 2015 03:47AM) (new) - rated it 4 stars

Vendea | 130 comments Mod
Společné čtení, které probíhá od 1.5. do 31.5.2015

Článek zde: http://vendeadreams.blogspot.cz/2015/...

Jakoukoliv diskuzi můžete rozvíjet právě v tomto tématu :)


Vendea | 130 comments Mod
Kath wrote: "Tak já se jdu do knihy pustit. Už někdo čtete?"

Já! :D Mám za sebou dvě kapitoly, ale asi budu pokračovat, až dočtu These Broken Stars.


back to top