50 SF- och fantasyböcker som varje socialist bör läsa discussion

13 views
Första boken?

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Siska (new)

Siska (sishum) | 7 comments Mod
Vad sägs om att läsa Use of weapons av Iain Banks som första bok? Den är knappt 500 sidor men det är göddig SF och bör vara rätt lätt att få tag på.


message 2: by Daniel (new)

Daniel (xazax) | 4 comments Siska wrote: "Vad sägs om att läsa Use of weapons av Iain Banks som första bok? Den är knappt 500 sidor men det är göddig SF och bör vara rätt lätt att få tag på."

Ja.


message 3: by Siska (new)

Siska (sishum) | 7 comments Mod
Gött. Ska vi satsa på till 1 juni?


message 4: by Mattis (new)

Mattis Borgen | 1 comments Ok


back to top