Pinoy Reads Pinoy Books discussion

Taga Imus
This topic is about Taga Imus
21 views
Mga Bagong Manunulat > Taga Imus

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Taga (new)

Taga Imus (taga_imus) | 38 comments Author, Independent Publisher, Entrepreneur, Cat Lover and Sweet Lover :)

Ang aking mga akda ay Pinoy Gay Fiction. Ang pinakabago kong akda ay ang

Sangla Trilogy Unang Bahagi: Sangla

Ako ay sumusuporta din sa mga bagong Hybrid Authors ng Pinoy Gay Fiction.

Ang mga libro ko at pati ng aking Team of Pinoy Gay Authors ay mabibili bilang ebook at paperback sa aming sariling webstore ( www.tgimsbooks.info) at sa mga appstores tulad ng Google Play Books ( Globe Autoload ), Apple iBooks ( credit card ), Kobo ( paypal ), at Buqo ( smart/sun) . I-search lang sa appstores ang keyword na taga imus o ang titulo ng aking mga akda pati na ang mga akda ng aking Clan of Pinoy Gay Authors.

----
Text/Viber Sales Hotline: 09178700417
Webstore: www.tgimsbooks.info
Free Edition/Book Previews: wattpad.com/taga_imus


Tuklas Pahina (TP) | 1029 comments yehey! sana ma-interbyu ka namin taga-imus, maganda yan literaturang gay stories


message 3: by Taga (new)

Taga Imus (taga_imus) | 38 comments Po wrote: "yehey! sana ma-interbyu ka namin taga-imus, maganda yan literaturang gay stories"

maraming salamat Po. Magkikita-kita rin tayo sa mga darating na araw.


back to top