Latvija discussion

18
This topic is about 18
75 views
Ikmēneša kopīgā lasīšana > Latviešu 2015 februāris: 18

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ieva, Moderator (new) - rated it 5 stars

Ieva (aveirulz) | 223 comments Komentējam!


Andra | 13 comments nu jau vairāk kā nedēļu mocu. Pēc visām jūsmīgajām atsauksmēm gandrīz vai neērti, ka tā. Tā kā nav bieza, līdz galam izlasīšu.
Kā arī – Dienasgrāmata 1917–1918: pirmkārt, nav dienasgrāmata; otrkārt, autentiskums 1917–1918 vienāds ar nulli (tās, protams, ir tikai un vienīgi manas personīgās domas).


Elina Tola (Bookeliina) (elinatola) | 8 comments Man izlasījās ātri, bet es uz šo grāmatu neskatījos kā uz vēsturiskiem faktiem balstītu romānu, drīzāk kā uz stāstu ar mistikas piedevu.


back to top