Netherlands & Flanders group discussion

Hoe duur was de suiker?
This topic is about Hoe duur was de suiker?
42 views
Group reads > Ended - Group Read #22 - Hoe duur was de suiker? by Cynthia Mc Leod

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by BookLovingLady (last edited Jan 29, 2015 08:16AM) (new) - rated it 3 stars

BookLovingLady | 3022 comments Mod
This 22nd group read starts on Wednesday, 28 January 2015 and will end on Tuesday, 24 March 2015. The book we will be reading is Hoe duur was de suiker? by Cynthia Mc Leod.

Comments for Hoe duur was de suiker? can be left in either Dutch or English and please, feel free to join in any time, because the more the merrier!

Please note that, up to and including the 20th of March, this group read book can also count as a book for the Winter challenge 2014-2015


Elise Ik heb het boek net uitgelezen! Ik vond het een mooi boek. Ingrijpend ook. Wellicht wel iets aan de dramatische kant. Ik zou er niet aan moeten denken om zo te moeten leven. Nu weet ik niets van het Suriname in die tijd, maar ik kan me voorstellen dat het wellicht iets is aangedikt in het boek.


message 3: by BookLovingLady (last edited Mar 01, 2015 10:36PM) (new) - rated it 3 stars

BookLovingLady | 3022 comments Mod
Ook ik heb Hoe duur was de suiker? van Cynthia Mc Leod inmiddels gelezen. Voor mij was het lezen van dit boek een beetje 'twee vliegen in één klap', want ik doe mee aan de winter uitdaging 2014 - 2015 én kon dit boek lezen voor deze group read.

De historische roman Hoe duur was de suiker? is Cynthia McLeods debuutroman, voor zover ik weet, en ze heeft duidelijk grondige research verricht waardoor de roman historisch gezien bijzonder interessant is, zeker als je niet of nauwelijks iets van de geschiedenis van Suriname weet.

Het verhaal schetst het leven van een aantal blanke kolonisten in Suriname in de 18de eeuw, met name van Joodse plantage eigenaren en hun familie. Het lijkt er echter sterk op dat de auteur geprobeerd heeft té veel geschiedkundige feiten in deze debuutroman te verwerken, en dit komt het verhaal zelf niet altijd ten goede. Personen die prima weggelaten hadden kunnen worden voor de verhaallijn worden nu genoemd, zoals bijvoorbeeld een vermelding van het huwelijk tussen Elisabeth Samson en Hermanus Zobre in september 1767; historisch gezien zeer interessant, maar voor dit verhaal absoluut overbodig. Of de aankomst en het verblijf in Suriname van ‘Jan’ bijvoorbeeld, een van de vele personen in de roman.

De veelheid aan personen maakt het soms wat verwarrend, terwijl de schrijfstijl juist heel simpel is, waardoor het boek bijzonder vlot weg leest (zodanig simpel zelfs dat het af en toe meer aan een jeugdboek dan aan een roman voor volwassen doet denken). Een voorbeeld van dit laatste:

”Wel, nu wist hij het, niemand zou hem geloven. Hij zou maar niets meer zeggen, het zou toch niet helpen. Kon hij maar weg uit dit leger, weg, ergens naar toe, in ieder geval weg, weg!
Jan begreep wel, dat weigeren om op expeditie te gaan in militaire termen desertie betekende en dat daarop de doodstraf stond. Hij kon dus niet anders doen dan meegaan, maar hij wist zeker dat hij nooit op een marron zou schieten en als hij kon, ze zelfs zou waarschuwen of helpen.”


Toch heb ik het boek de afgelopen twee dagen met genoegen gelezen, want hoewel ik al het nodige wist over de geschiedenis van Suriname, was het interessant om deze feiten nu in romanvorm te zien.


Ingrid Krüs Ik heb het net uit. Makkelijk leesbaar en meeslepend. Interessant vond ik dat het geschreven is vanuit de positie van joodse planters, een voor mij vrij onbekende bevolkingsgroep. Jammer was wel dat de schrijfstijl nogal ouderwets en oubollig op mij overkwam.


Nelleke (nellekie) | 178 comments Het is mij gelukt om ook nog een keertje mee te kunnen doen met de Group read. Boeiend verhaal, makkelijk te lezen. Maar ik geef het slechts 3 sterren, want ik vond de hoeveelheid historische feiten te hoog en vaak storend in het verhaal (bijvoorbeeld de mysterieuze Jan). Ik hou het kort want bovenstaande review van Booklovinglady verwoordt precies mijn gedachte over dit boek.


Elise Ik vond Jan juist wel een goede toevoeging, omdat je op die manier nog een andere kant van het verhaal krijgt te zien.


Renske | 105 comments Ik heb het boek een paar weken geleden ook gelezen. Ik vind het interessant om het gelezen te hebben, maar eigenlijk ook niet meer dan dat. Zeker in het begin van het boek had ik soms het gevoel een samenvatting te lezen in plaats van een boek. De rol van de joodse planters vond ik ook interessant.
Bepaalde aspecten van het boek voelden te veel als clichés, zoals die ene plantage waar alles zo vreselijk slecht gaat. Ze zullen er vast geweest zijn, zulke plantages, maar omdat ik van meer mensen hun motieven voor hun standpunt over slavernij miste, overtuigde het me allemaal niet.


back to top

unread topics | mark unread


Books mentioned in this topic

Hoe duur was de suiker? (other topics)

Authors mentioned in this topic

Cynthia McLeod (other topics)