Goodreads Librarians Group discussion

Jenn Díaz
This topic is about Jenn Díaz
336 views
Adding New Books > New Book: Dona i poder

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Tura (new)

Tura (talgi) | 38 comments Hello!

Today it was announced that the next Monday October 12th a new book written by Jenn Díaz will be published, and I wanted to know if it's possible to add it already on Goodreads. There will be two versions of the book, one in Catalan and one in Spanish, all the information is added below:

Catalan version:
- Tite: Dona i poder.
- Author name: Jenn Díaz, epilogue written by Tània Verge Mestre.
- ISBN: 9788417804596.
- Publisher: Ara Llibres.
- Publication date: 12th October 2020.
- Format: Paperback.
- Description: Jenn Díaz fa una crida col·lectiva a les dones perquè ocupin, d’una vegada per totes, els llocs de poder que tradicionalment se’ls han vetat. Un text directe, punyent i necessari per passar a l’acció d’immediat! Des que les primeres sufragistes van aconseguir el dret al vot, les dones s'han anat incorporant progressivament a la política fins a ocupar-hi un espai representatiu. Però, poden decidir realment? De quina manera es condiciona la seva capacitat d'acció? Què vol dir feminitzar la política? Mentre exerceix de diputada al Parlament de Catalunya, l'escriptora Jenn Díaz fa una mirada al passat per recollir les reivindicacions i les lluites de les dones per arribar al poder i ens recorda que encara queda molt camí per fer. Una anàlisi profunda de com la dona arriba i exerceix el poder, i un manifest polític que reivindica el poder efectiu de la dona dins les nostres institucions. Un clam per passar a l’acció d’immediat.
- Page count: 96 pages.
- Link: http://www.arallibres.cat/ca/cataleg/...

Spanish version:
- Tite: Mujer y poder.
- Author name: Jenn Díaz, epilogue written by Tània Verge Mestre.
- ISBN: 9788417804619.
- Publisher: Ara Llibres.
- Publication date: 12th October 2020.
- Format: Paperback.
- Description: Desde que las primeras sufragistas consiguieron el derecho a voto, las mujeres se han incorporado progresivamente en la política hasta ocupar un lugar representativo. Pero ¿pueden realmente decidir? ¿De qué manera se condiciona su capacidad de acción? ¿Qué quiere decir feminizar la política? Mientras ejerce de diputada en el Parlamento de Catalunya, la escritora Jenn Díaz dirige una mirada al pasado para recoger las reivindicaciones y las luchas de las mujeres para llegar al poder y nos recuerda que aún queda mucho camino que recorrer. Un análisis de la manera de hacer política de las mujeres y un manifiesto que reivindica su poder efectivo dentro de las instituciones. Una llamada para pasar a la acción de inmediato.
- Page count: 96 pages.
- Link: http://www.arallibres.cat/ca/cataleg/...

If you need any more information or want me to translate something from the publisher's website, tell me and I will help.

Thank you so much!


message 2: by Mantvydas (last edited Oct 07, 2020 09:06AM) (new)


message 3: by Tura (new)

Tura (talgi) | 38 comments Thank you!


back to top