Sweden discussion

78 views
Reviews på engelska eller svenska?

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Lydia (new)

Lydia | 2 comments När du läser en bok som är skriven i ett annat land än Sverige alltså om det inte är en bok originellt skriven på svenska, på vilket språk skriver ni era reviews?

Jag skriver reviews på svenska när jag läser en svensk bok men på engelska när jag läser en bok från ett annat land än Sverige.


message 2: by Jonna (new)

Jonna Lengstedt | 8 comments Hej!

Jag skriver oftast både på svenska och engelska eftersom många av våra svenska författare även blir översatta på engelska och det kan ju hända att de ramlar över den svenska titeln och läser min recension.
/Jonna


message 3: by emilia (new)

emilia (emscloud) | 3 comments Brukar också skriva reviews på svenska när jag läst en svensk bok och skriva reviews på engelska när boken jag läst är skriven på engelska. MEN om jag läst en bok skriven på svenska från första början men att den engelska översättningen är ganska populär brukar jag skriva på engelska!


message 4: by Erika (new)

Erika | 27 comments Jag skriver allra oftast på svenska eftersom jag är van att recensera böcker på det språket genom mitt jobb och eftersom jag tänker att mina recensioner skrivs mycket för mitt eget bruk, för att jag ska kunna gå tillbaka och läsa lite mer om min läsning än när jag läste ut boken. Kanske handlar det lite om att gå där ribban är lägst för att öht skriva lite om böckerna.


message 5: by Ilirwen (new)

Ilirwen | 4 comments Lydia wrote: "När du läser en bok som är skriven i ett annat land än Sverige alltså om det inte är en bok originellt skriven på svenska, på vilket språk skriver ni era reviews?

Jag skriver reviews på svenska nä..."


Jag skriver recensioner på svenska när det gäller en svensk (eller en annan nordisk bok) men annars på engelska. Visserligen läser jag böcker på franska också och försöker med tyska, men aldrig att jag skulle kunna skriva en recension på franska eller tyska.


back to top