Oldtimer - Klasik Okuma Grubu discussion

note: This topic has been closed to new comments.
71 views
Arşiv > Kasım 2020 - Türk Klasiği Okuma Öneriler

Comments Showing 1-33 of 33 (33 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by İntellecta (last edited Sep 10, 2020 08:54AM) (new)

İntellecta | 1097 comments Mod
Kasım yında grupla birlikte okumak istediğiniz Türk klasiği (1999 yılı sonuna kadar yayımlanmış) önerilerinizi 22 Eylül günü saat 22.00'ye kadar bu başlık altında önerebilirsiniz. Önerilerinizi aşağıda özeti yer alan kurallara bir göz atarak yapmanızı tavsiye ederiz.

- Grupla birlikte okuyacağınız kitapları önermenizi bekliyoruz.
- Önerinizin nedenini kısaca açıklamanız faydalı olabilir.
- Bu kategoride son altı ay içinde bir kitabı okunmuş bir yazara ait bir kitap bu kategoride önerilmemelidir. *
- Grupta daha önce okunmuş kitaplar önerilmemelidir. (Okunan kitapların listesine grup kitaplığından ve ilgili tartışma başlığından erişebilirsiniz)
- Öneride bulunurken kitap ve/veya yazarın isminin metin kutusunun hemen üstündeki 'add book/author'a tıklanarak yapılması oylama için anket hazırlamakta kolaylık sağlayacaktır.

Öneri süreci şu şekilde işlemektedir:
- Her üye bir kategoride ya bir kitap önerebilir ya da önerilen bir kitabı destekleyebilir. Bir öneriyi desteklemek isteyen üye “A kitabını destekliyorum” anlamına gelen bir yorum eklemelidir.
- Bir üye önerisini başka bir üye tarafından desteklenmediği sürece geri çekebilir veya değiştirebilir. Bir üye tarafından desteklenen bir öneri geri çekilemez veya değiştirilemez.
- Bir öneriye verilen destek çekilebilir ve başka bir öneriye verilebilir. Ancak bunun moderatörlerce izlenebilmesi için “Desteğimi A önerisinden çekiyorum ve B önerisine veriyorum” gibi bir yorumla belirtilmesi gereklidir. Bir öneriye verilen destek çekilmeden başka bir öneriye destek verilemez.
- Bir kategoride bir yazarın sadece bir kitabı oylamaya sunulacaktır. Aynı yazara ait birden fazla öneri olması durumunda ilk destek alan öneri oylamaya sunulmaya aday olabilecektir. Geçerli görülmeyen önerinin sahibi önerisini değiştirebileceği gibi geri çekip başka bir öneriyi destekleyebilir.
- Bir yazarın farklı kitapları farklı kategorilerde önerilebilir ve yeterince desteklenmesi durumunda oylamaya sunulabilir. Aynı kitabın farklı kategorilerde önerilmesi durumunda ise ilk destek alan öneri geçerli sayılacaktır.
- Öneri süreci sonunda her kategoride en fazla desteklenen beş kitap oya sunulacaktır.

Öneri ve destekleriniz için şimdiden teşekkürler.

* Bu kategoride son altı ay içinde okunmuş veya okunmak üzere seçilmiş kitap ve yazarlar:

Bereketli Topraklar Üzerinde - Orhan Kemal
Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç - Hüseyin Rahmi Gürpınar
- de ki işte - Oruç Aruoba
- Tante Rosa - Sevgi Soysal
- Kara Kitap - Orhan Pamuk


message 3: by Fulya (last edited Sep 11, 2020 06:57AM) (new)


message 4: by Ömer (new)

Ömer (omercinar) | 610 comments Sevda Sözleri - Cemal Süreya


message 5: by Burak (new)

Burak | 15 comments a'mak-i hayal +1


message 7: by Emrex (new)

Emrex | 69 comments Gece +1


message 8: by Okan (new)

Okan (fyodor16) | 84 comments Sevda Sözleri +1


message 9: by Tugba (new)

Tugba Oz (mtugbaoz) | 85 comments Gece +1


message 11: by Bahar (new)

Bahar (bahartekinerr) | 4 comments Bilge Karasu +1


message 12: by Sameth (new)

Sameth K. (sametkoyuncu) | 77 comments Efrasiyab'ın Hikayeleri - İhsan Oktay Anar


message 13: by Pınar (new)

Pınar | 213 comments Gece +1


message 15: by Emrex (new)

Emrex | 69 comments Desteğimi,
Efrasiyab'ın Hikayeleri - İhsan Oktay Anar'a vererek
güncelliyorum.


message 16: by Renin (new)

Renin | 366 comments Gece +1


message 17: by Bilgen (new)

Bilgen (kibrit) | 279 comments amak-ı hayal +1


message 18: by Utku Eren (new)

Utku Eren Eroğlu (utkueeroglu) | 19 comments gece +1


message 19: by Wehappyfew (new)

Wehappyfew | 205 comments Gece +1


message 21: by Özgür (new)

Özgür | 2683 comments Mod
Gelen öneriler:
- Gece - Bilge Karasu (6)
- A'mâk-ı Hayal - Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi (3)
- Sevda Sözleri - Cemal Süreya (1)
- Efrasiyab'ın Hikayeleri - İhsan Oktay Anar (1)
- Sodom ve Gomore - Yakup Kadri Karaosmanoğlu


message 22: by Mustafa (new)

Mustafa Kuzuli (kuzuli) | 52 comments Efrasiyab'ın Hikayeleri + 1


message 23: by Ülkü (new)

Ülkü Acar | 195 comments Amak-ı Hayal +1


message 24: by Hicret (last edited Sep 16, 2020 08:28AM) (new)

Hicret Kırtay (hicretto) Uluç Reis kitabını önermek istiyorum. Hem farklı bir konusu var hikayesi Türk korsanlarından birine dayanıyor. 100 temel eser arasında yer alıyor.


message 26: by Özgür (new)

Özgür | 2683 comments Mod
Efrasiyab'ın Hikayeleri +1


message 27: by Ismail (new)

Ismail Kasarci | 47 comments Gece +1


message 28: by Su (new)

Su | 100 comments Sevda Sözleri +1


algodón edebiyat (algodon) | 1 comments Gece + 1


message 31: by Hicret (new)

Hicret Kırtay (hicretto) Uluç reis önerimi geri çekiyor ve sevda sözlerini destekliyorum, okumuştum ama tekrar okunabilecek kadar iyiydi.


message 32: by Hodie (new)

Hodie | 3 comments Gece +1


message 33: by Özgür (last edited Sep 22, 2020 12:35PM) (new)

Özgür | 2683 comments Mod
Önerilen dört kitap oylamaya gidiyor. Öneri ve destekler için çok teşekkürler.

- Gece - Bilge Karasu (9)
- A'mâk-ı Hayal - Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi (3)
- Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri - İhsan Oktay Anar (3)
- Sevda Sözleri - Cemal Süreya (3)


back to top
This topic has been frozen by the moderator. No new comments can be posted.