Goodreads Librarians Group discussion

10 views
Book Cover Help > Please add cover and additional info

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Einar (new)

Einar | 54 comments Please add

https://www.kolonforlag.no/uploads/La...

to

https://www.goodreads.com/book/show/2...

Also correct title to

Han byttet meg bort med en Studebaker

Add description:

Bjørn Skogmo er på alle måter en moden debutant. Hans bok Han byttet meg bort med en Studebaker er en samling prosatekster hvor forfatteren oppviser en lekenhet med sjangerens muligheter og begrensninger. I denne boken finner en alt fra ganske korte dikt, til en liten punktroman, som boken har hentet sitt navn fra.

Bjørn Skogmos kortprosa lar seg ikke fange i et konvensjonelt handlingsresymé. Hans prosa beveger seg i ytterkanten av etablerte tekstkonvensjoner, og boken fremstår først og fremst som et litterært landskap, bygget opp av konkrete billedelementer, kontraster og stemninger. Det er det skjeve og overraskende tekstutsnittet som er Bjørn Skogmos utgangspunkt, og han fremstår som en forfatter med formbevissthet og en sterk egen stemme.

Source: Publisher's website
https://www.kolonforlag.no/books/deta...


back to top