Bookworms from Azerbaijan discussion

61 views
Azərbaycan ədəbiyyatı

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ramil (new)

Ramil (ramilkarimzada) | 9 comments Klassik və ya müasir ədəbiyyatımızdan milli adət ənənələr, yaşam tərzi, mental dəyərlər, ümumilikdə xalqımızın bugününü və keçmişini təsvir edən hansı maraqlı və güclü əsərləri tövsiyə edərsiniz?


message 2: by Ayshan (new)

Ayshan Hasanli | 3 comments +


message 3: by Fuad (new)

Fuad Karimli | 2 comments +++


message 4: by Laneila (new)

Laneila | 5 comments Dəli Kür ağlıma gəlir sadəcə


message 5: by Pari (last edited Sep 15, 2020 11:51PM) (new)

Pari Abbasli (perileoid) | 4 comments mehdi hüseynin "kin", ilyas əfəndiyevin "üçatılan" əsərlərini tövsiyə edə bilərəm. hər ikisi 1930-cu illər kollektivizmdən sonrakı kəndli azərbaycanlılardan danışır və oradakı üçatılanlar, təsərrüfatla məşğul olan insan həyatları oxuduqca ortaya çıxan bir çox faktı və həyat tərzini təqdim edir.


message 6: by Fuad (new)

Fuad Karimli | 2 comments Çox sağolun!


message 7: by Ramil (new)

Ramil (ramilkarimzada) | 9 comments Əla, maraqlıdılar, təşəkkürlərlər


back to top