Goodreads Librarians Group discussion

9 views
Adding New Books > Alminnelig strafferett i et nøtteskall // Thomas Frøberg

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Lana (new)

Lana Zaychenko (lanauplanadown) | 1 comments Title: Alminnelig strafferett i et nøtteskall

Author’s name: Thomas Frøberg

ISBN: 978-82-05-51619-9

Publisher: Gyldendal Norsk Forlag

Publication date: 2020

Format: Paperback

Description: Alminnelig strafferett i et nøtteskall gir en innføring i den alminnelige strafferetten, med utgangspunkt i straffeloven 2005. Hovedvekten i fremstillingen er lagt på de generelle vilkårene for straffansvar, men det gis også en oversikt over reaksjonssystemet.

Fremstillingen er i første rekke skrevet med tanke på studenter ved de juridiske fakultetene, men vil være av interesse for alle som ønsker en oversikt over gjeldende norsk strafferett.

Page count: 344

Publisher’s website: https://www.gyldendal.no/faglitteratu...


back to top