Goodreads Librarians Group discussion

เศรษฐศาสตร์: ประวัติศาสตร์มีชีวิตของพัฒนาการความคิดเศรษฐศาสตร์
This topic is about เศรษฐศาสตร์
303 views
Book Issues > Please kindly delete this book

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ฐณฐ (last edited May 20, 2020 06:51PM) (new) - added it

ฐณฐ จินดานนท์ | 3 comments a little history of Economics : เศรษฐศาสตร์

I am the translator of this book. I try to added the version to Goodreads but I have noticed that the ISBN is already used. However, The book detail is so incomplete: the title is even incorrect. Would it be easier if you can kindly delete this edition so I can add the edition with more complete details?


message 2: by Scott (new)

Scott | 18459 comments It's better to just add/edit the information to the existing record, if you can provide it.


message 3: by ฐณฐ (new) - added it

ฐณฐ จินดานนท์ | 3 comments Here is the detail

Title: "เศรษฐศาสตร์: ประวัติศาสตร์มีชีวิตของพัฒนาการความคิดเศรษฐศาสตร์"
Author: Niall Kishtainy
Translator: ฐณฐ จินดานนท์
Publisher: BOOKSCAPE
Published: 2019
Number of pages: 360
Format: Paperback
Edition: Thai Edition
Description:
“ประวัติศาสตร์ความคิดทางเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่สาขาหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ แต่ตัวมันคือเศรษฐศาสตร์”
– Mark Blaug

เมื่อทลายคอกกั้น นำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กลับคืนสู่สายธารแห่งประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ก็ฟื้นกลับมามีชีวิตและจิตวิญญาณ

หนังสือเล่มนี้เปลี่ยน “ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง” ให้กลายเป็น “ศาสตร์ที่ใช้สมองอันเยือกเย็น หัวใจที่อบอุ่น และสายตาที่พร้อมวิจารณ์ตัวเอง” ผ่านการเรียนรู้พัฒนาการความคิดทางเศรษฐศาสตร์โดยนักคิดคนสำคัญ ภายใต้บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในแต่ละยุคสมัย

จากยุคกรีก-โรมัน ยุคเศรษฐกิจของพระเจ้า ยุคพาณิชยนิยม ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จนถึงยุคปฏิวัติ ยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลก ยุคสงครามเย็น ยุคเสรีนิยมใหม่ และยุคแห่งความเหลื่อมล้ำ

จากนักคิดเศรษฐศาสตร์คุ้นชื่ออย่าง อาดัม สมิธ คาร์ล มาร์กซ์ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ โยเซฟ ชุมเพเทอร์ ฟรีดริช ฮาเย็ค มิลตัน ฟรีดแมน จอห์น แนช สู่นักคิดคนสำคัญอย่าง อัลเฟรด มาร์แชลล์ โจน โรบินสัน อาร์เธอร์ พิกู ธอร์สไตน์ เวเบลน แกรี เบกเกอร์ โรเบิร์ต โซโลว์ อมาตยา เซน จนถึง แดเนียล คาห์เนแมน โจเซฟ สติกลิตซ์ พอล ครุกแมน ไฮแมน มินสกี และธอมัส พิเก็ตตี

จากแนวคิดเศรษฐศาสตร์เขย่าโลกอย่างมือที่มองไม่เห็น ทฤษฎีมูลค่าแรงงาน การทำลายอย่างสร้างสรรค์ ทางเลือกสาธารณะ การคาดการณ์ตามเหตุผล จนถึงความล้มเหลวของตลาด ทฤษฎีชนชั้นเจ้าสำราญ ทฤษฎีพึ่งพิง การออกแบบตลาด เศรษฐศาสตร์แนวสตรีนิยม และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

จากยุโรปและสหรัฐอเมริกา สู่เอเชียตะวันออก ลาตินอเมริกา และแอฟริกา

เรื่องราวเหล่านั้นถูกเล่าอย่างเข้าใจง่ายราวนิยายชั้นดีแบบไม่ต้องรู้เศรษฐศาสตร์มาก่อนโดย ไนล์ คิชเทนี นักเขียนและอาจารย์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่ง London School of Economics (LSE) พร้อมแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์และเรื่องลับของเหล่านักคิดที่จะทำให้คุณตื่นตะลึงและอดอมยิ้มไม่ได้

ทั้งหมดนี้เพื่อเข้าใจอดีต สำหรับอ่านปัจจุบัน และมองเห็นอนาคตของปรากฏการณ์เศรษฐกิจรอบโลกได้คมชัดขึ้น เพราะ

“คุณไม่มีทางเข้าใจเศรษฐศาสตร์ ถ้าคุณไม่รู้ประวัติศาสตร์”
– John Kenneth Galbraith

หากใครเคยคิดว่าไม่มีวันที่ตำราเศรษฐศาสตร์จะอ่านสนุก เราขอท้าลองด้วยหนังสือเล่มนี้ – หนังสือเศรษฐศาสตร์ที่ไม่มีทั้งกราฟและสมการ แต่มี เพลโต เช เกวารา ฟองตีน จอร์จ โซรอส วลาดิมีร์ เลนิน และ ดร.สเตรนจ์เลิฟ ร่วมเป็นตัวละคร!


Edition language: Thai

Original Title: A Little History of Economics

reference: https://bookscape.co/books/history-of...

................................................
Thank you very much! :D


message 4: by Scott (new)

Scott | 18459 comments Ok, I have entered the missing info. Thanks.


message 5: by ฐณฐ (new) - added it

ฐณฐ จินดานนท์ | 3 comments Thx!

Would you mind combining this edition (https://www.goodreads.com/book/show/5...) with this one please (https://www.goodreads.com/book/show/5...)?


message 6: by Scott (new)

Scott | 18459 comments Done


back to top