Sweden discussion

88 views
Filosofiböcker

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Joakim (new)

Joakim  Samwhat | 5 comments Borde väl finnas fler här som är intresserade av filosofi :)
Vilka böcker är era favoritböcker inom filosofi? Och filosofer? Efter att jag läste Ann Heberleins bok ”Arendt: om kärlek och ondska”, som jag tyckte mycket om, fick jag upp ögonen för Hannah Arendt och ser fram emot att läsa hennes verk! Även Martin Heidegger som nämns en del i boken och var en person i Hannahs liv, verkar ju vara en intressant filosof.


message 2: by Ingemar (new)

Ingemar | 4 comments "Filosofi" är ju ett ganska brett ämne. Är du mest intresserad av existentialism, etik och livsfrågor, eller?
Platons dialoger verkar vara ett underskattat sätt att börja läsa filosofi på. De är intressanta, lättlästa och nästan först i filosofihistorien. Några är också ganska korta.
Descartes Meditationer över den första filosofin är också en ganska kort och mycket inflytelserik text som visade sej vara mer lättläst och spännande än vad jag trodde.
Schopenhauers Essäer och aforismer är inte riktigt lika inflytelserik men riktigt underhållande att läsa.
Sen så är det ju många som läser Nietzsche, inte minst i tonåren, och då skadar det nog inte att läsa Schopenhauer också. Av Nietzsche rekommenderar jag nog Den glada vetenskapen.


message 3: by Joakim (new)

Joakim  Samwhat | 5 comments Visst är det brett! Som det är nu skulle jag ändå säga att det är mer generellt, men existentialismen kanske är det som är främst i intresse. Har kollat upp dina tips och det blir definitivt att jag kommer ta itu med dessa, tack!


message 4: by Johannes (new)

Johannes Jansson | 1 comments Läser just nu ”At the existentialist café” och upplever att det är en spännande och utförlig, om än lite blåögd, grundkurs inom fenomenologi och existentialism. Första fjärdedelen är mer idéhistorisk än analytisk, men vi får se vart det bär!


message 5: by Esh (last edited Aug 29, 2020 09:06AM) (new)

Esh | 2 comments Jag kommer följa den här tråden för att se vad det dyker upp för intressanta tips.
Som Ingemar säger så är Filosofi så stort att det är svårt att välja personliga favoriter. Men om jag skulle fortsätta på hans tema att tipsa om filosofiböcker utifrån perspektivet med någon som vill utforska filosofiämnet så tänker jag mig att Vad är meningen med alltihop? eller Filosofins problem är utmärkta korta och tydliga böcker för att upptäcka vad man tycker är mest intressant och sedan kunna fördjupa mera.


back to top