Goodreads Librarians Group discussion

Gjensyn fra en fremtid
This topic is about Gjensyn fra en fremtid
22 views
Book Issues > Add cover photo and info

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Jan 26, 2020 11:21AM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4772 comments add cover photo from library site: https://bibsok.no/?tnr=2907511

page count per library copy: 450 (ISBN 8205177767, last page unnumbered)

correct title: Gjensyn fra en fremtid

year: 1988

language: Norwegian

description:

«Finn Carling har diktet en gammel Finn Carling på aldershjem i fremtiden. Og den gamle Finn Carling er på reise i fortiden, han besøker barnet han var, den unge mannen, dikteren, mannen som bokstavelig talt måtte skape den nære verden om i sitt bilde for at han kunne hanskes med den. Det er en bevegende historie om hvordan han på aldershjemmet savner stangen han hadde laget ved sengen hjemme, den han kunne gripe tak i for å heise seg opp om morgenen. Hundre bevegende historier.

Finn Carling går tett på, nær på. Han kan spare andre, ikke seg selv. Han hører til de altfor få som har oppfattet at Ibsen fortalte at det var seg selv dikteren skulle holde dommedag over. Nærheten blir aldri privat, alltid personlig. Og så underlig går det til i kunstens verden, at det personlige kan bli det almengyldige.

Finn Carlings historier og historie gir ekko i meg, vekker mine historier og min historie. Ved at han våger og makter å gjøre seg selv synlig, blir jeg mer gjenkjennelig for meg selv. Virker det dystert? Åja, hans sang om fortid og fremtid går ikke i dur. Men gjennom hans mørke, merkelige historier og erfaringer, løper en renning av overraskende og svart humor, som gjør tilværelsen utholdelig.»

Brikt Jensen


message 2: by Renske (new)

Renske | 10785 comments Cover added, other things were done by someone else.


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top