Goodreads Librarians Group discussion

Gevaarlijke vrouwen: Tien militante vrouwen in het vizier
This topic is about Gevaarlijke vrouwen
13 views
Book Issues > Please add Description

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Angelique (new)

Angelique | 50 comments Could someone please change the book description from "nan" to the description below?

"Bij oorlog en terrorisme denken mensen niet meteen aan vrouwen. Toch zijn vrouwen al sinds lang betrokken bij gewelddadige bewegingen. In dit boek worden tien militante vrouwen onder de loep gelegd.

Met de emancipatie en verbeterde kansen in de jaren zeventig neemt de rol van vrouwen in terroristische organisaties toe. Bij de links revolutionaire Rote Armee Fraktion zaten veel vrouwen in leidinggevende posities, met als bekendste voorbeeld Ulrike Meinhof. Vanaf die tijd groeit het aantal terroristische vrouwen flink, al hangt hun rol sterk af van het type terroristische organisatie wat voor rol voor hen is weggelegd: strijder, koerier, vriendin van, of zelfmoordterroriste.

Minstens zo belangrijk voor het radicaliseringsproces van vrouwen is de manier waarop er tegen hen wordt aangekeken, door de media en door de terrorismebestrijders. Dat gaat vrijwel altijd met enorme stereotyperingen gepaard. In Gevaarlijke vrouwen laat Beatrice de Graaf aan de hand van tien portretten zien hoe vrouwelijke militanten worden neergezet en wat het met hen doet."message 2: by Koenraad (new)

Koenraad (koenraadkelemen) | 5329 comments Done


message 3: by Angelique (new)

Angelique | 50 comments Thank you!


back to top