Goodreads Librarians Group discussion

Under skriftesegl (Rolando Benito #4)
This topic is about Under skriftesegl
14 views
Book Issues > Please merge and correct details

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Christian (last edited Jan 23, 2020 03:35AM) (new) - added it

Christian | 175 comments Please merge ISBN 9788799538515 with https://www.goodreads.com/book/show/1...

Page count: 351 pages (source https://www.forlaget-farfalla.dk/home... )
Format: Paperback
Series: Rolando Benito #4
Description:
Kriminalassistent Roland Benito involverer sig af private grunde meget i en sag om en ung mand, der forsvinder sporløst efter en festlig aften med sine gamle klassekammerater i Aarhus’ natteliv. Da han begynder at undersøge forholdene nærmere, viser det sig, at den efterlyste kommer fra en familie med grusomme hemmeligheder. Der er ingen spor at gå efter, Tobias Abrahamsen synes sunket i jorden, men så findes en pige død under uhyggelige omstændigheder i et kloster.

Privat har Roland også dæmoner at kæmpe med, samtidig bliver hans kone, Irene Benito, truet af en klient på socialkontoret, her bliver Journalist Anne Larsen ad omveje indblandet. Alle episoder kommer til at gribe dramatisk ind i Roland Benitos verden.

Under skriftesegl er den katolske betegnelse for præstens ubetingede tavshedspligt med hensyn til skriftemål, men også i anden sammenhæng bruges “under skriftesegl” som krav om absolut hemmeligholdelse.

Link to publisher for cover photo: https://www.forlaget-farfalla.dk/home...


message 2: by Arenda (new)

Arenda | 20237 comments Someone has worked on it, and combined (not merged, as that means deleted) the ebook and paperback edition. Both Danish editions look complete.


back to top